เป็นพยัญชนะตัวที่ 2 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูงในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ข ไข่"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร ข เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น แทนเสียง [kʰ] และพยัญชนะสะกด แทนเสียง [k̚]

วิธีเขียน แก้

เริ่มต้นด้วยเขียนเป็นวงกลม จากนั้นวาดครึ่งวงกลม 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 วาดในแนวตั้ง จากนั้นลากเส้นลงล่าง แล้วลากเส้นไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนั้นลากเส้นไปทางขวา และสุดท้ายลากเส้นขึ้นไปข้างบน[ต้องการอ้างอิง]