เปิดเมนูหลัก

เป็นพยัญชนะตัวที่ 8 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูงในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "จ จาน"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

เสียงแก้ไข

อักษร "จ" ตรงกับตัวเทวนาครี "च" ภาษาฮินดีแทนด้วยเสียงเสียงกักเพดานแข็งไม่ก้อง [c] แต่ภาษาไทยกลางและภาษาไทยใต้มีความผันผวนไปตามภาษาถิ่นหลายที่ตามตารางดังนี้

ภาษาถิ่น พยัญชนะต้น พยัญชนะตัวสะกด หมายเหตุ
ไทยกลางมาตรฐาน [t͡ɕ] [t̚]
ไทยกลางเมืองหลวง กรุงเทพ
ชลบุรี-แปดริ้ว
[ts]~[dz] [t̚] เป็นเสียงพยัญชนะที่มาจากภาษาแต้จิ๋ว
หาดใหญ่
บ้านดอน
[ts] [t̚] เป็นเสียงพยัญชนะที่มาจากภาษาฮกเกี้ยน
ไทยกลางภาคกลางตอนบน [t͡ɕ] [t̚]
ไทยกลางตะวันตกเฉียงใต้ [t͡ɕ] [t̚]
ไทยโคราช [t͡ɕ] [t̚]
ไทยใต้ตะวันตกเฉียงเหนือ ไชยา [t͡ɕ] [c]
ภูเก็ต [ts] [c] เป็นเสียงพยัญชนะที่มาจากภาษาฮกเกี้ยน
ไทยใต้มาตรฐาน [c] [c]
ไทยใต้ตากใบ [c] [c]
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=จ&oldid=8428652"