เปิดเมนูหลัก

เป็นพยัญชนะตัวที่ 8 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูงในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "จ จาน"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร จ เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น แทนเสียง [t͡ɕ] และพยัญชนะสะกด แทนเสียง [t̚]

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=จ&oldid=8307396"