เปิดเมนูหลัก

เป็นพยัญชนะตัวที่ 7 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ง งู"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร ง เป็นได้ทั้งพยัญชนะต้น แทนเสียง [ŋ] และพยัญชนะสะกด แทนเสียง [ŋ]

ดูเพิ่มแก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ง&oldid=8307394"