เสียงนาสิก เพดานอ่อน

เสียงนาสิก เพดานอ่อน (อังกฤษ: velar nasal) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨ŋ⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ N เสียงนี้ในภาษาไทยเขียนแทนด้วยตัวอักษร

เสียงนาสิก เพดานอ่อน
ŋ
หมายเลขไอพีเอ119
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ŋ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+014B
เอกซ์-แซมปาN
เคอร์เชินบอมN
ตัวอย่างเสียง