เป็นพยัญชนะ ตัวที่ 28 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรสูง ในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ผ ผึ้ง"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

อักษร ผ มีในตำแหน่งพยัญชนะต้นเท่านั้น และให้เสียง /pʰ/ ไม่มีในตำแหน่งตัวสะกด

วิธีเขียน

แก้

เริ่มที่เขียนเป็นรูปวงกลม จากนั้นลากเส้นลงล่าง แล้วลากเส้นเป็นหางรูปนกแซงแซวในแนวนอน และสุดท้ายลากเส้นขึ้นไปข้างบน ตรงข้ามกับจุดเริ่ม