เปิดเมนูหลัก

เป็นพยัญชนะตัวที่ 4 ในบรรดาพยัญชนะ 44 ตัวของอักษรไทย ในลำดับถัดจาก และก่อนหน้า จัดอยู่ในกลุ่มอักษรต่ำในระบบไตรยางศ์ มีชื่อเรียกกำกับว่า "ค ควาย"

อักษรไทย
รูปพยัญชนะ
รูปสระ
–ั –ํ –ิ ' "
–ุ –ู –็
ฤๅ ฦๅ
รูปวรรณยุกต์
–่ –้ –๊ –๋
เครื่องหมายอื่น ๆ
–์ –๎ –ฺ
เครื่องหมายวรรคตอน
ฯลฯ

เสียงแก้ไข

อักษร "ค" ตรงกับตัวอักษรเทวนาครีคือ "ग" และตรงกับเสียงเสียงกักเพดานอ่อนก้อง [g] ในภาษาฮินดี

ภาษาไทยกลางทุกถิ่นยกเว้นถิ่นเมืองหลวงแทนเมื่อขึ้นด้วยเสียงพยัญชนะต้นคือเสียงเสียงกักเพดานอ่อนไม่ก้องพ่นลม [kʰ] และพยัญชนะตัวสะกดแทนเสียงเสียงกักเพดานอ่อนไม่ก้องเสียงสั้น [k̚]

ส่วนภาษาไทยถิ่นเมืองหลวงมักออกเสียงผิดเป็นเสียง [g] ซึ่งตรงกับในภาษาฮินดีแต่เป็นเพราะภาษาแต้จิ๋วมีเสียงพยัญชนะนี้

วิธีเขียนแก้ไข

เริ่มต้นที่เขียนเป็นวงกลม จากนั้นลากทแยงลงล่างซ้าย แล้วลากเส้นขึ้นตรง จากนั้นวาดครึ่งวงกลมไปทางขวา และสุดท้ายลากเส้นลงล่าง

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ค&oldid=8428524"