วิกิพีเดีย:บทความเสียง

ในหน้าบทความเสียงนี้ เป็นไฟล์เสียงสำหรับบทความในวิกิพีเดียที่อาสาสมัครร่วมกันอ่านบทความนั้นแล้วเผยแพร่และแบ่งปัน บทความเสียงทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการวิกิบทความเสียง

เนื่องจากไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ในสกุล ogg ดูวิธีใช้ได้ที่ วิธีใช้สื่อ สำหรับบทความที่ต้องการร้องขอให้มีบทความเสียง จะอยู่ที่หน้า หมวดหมู่:บทความเสียงที่มีการร้องขอ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ดูที่ โครงการวิกิบทความเสียง

บทความที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้

  • บทความที่มีเครื่องหมาย Featured article เป็นบทความคัดสรร ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีเครื่องหมาย เป็นบทความคุณภาพ ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีตัวหนาเป็นบทความคัดสรร และได้ปรากฎลิงก์ไฟล์เสียงอยู่ที่หน้าหลัก

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณสถานแก้ไข

ชีววิทยาและการแพทย์แก้ไข

เคมีแก้ไข

วัฒนธรรมและสังคมแก้ไข

องค์การแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

เศรษฐศาสตร์แก้ไข

อาหารและเครื่องดื่มแก้ไข

ภูมิศาสตร์และสถานที่ต่าง ๆแก้ไข

ธรณีวิทยาและฟิสิกส์แก้ไข

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ภาษาและภาษาศาสตร์แก้ไข

อักษรแก้ไข

  • (25 กันยายน 2560)
  • (25 กันยายน 2560)

กฎหมายแก้ไข

วรรณกรรมแก้ไข

คณิตศาสตร์แก้ไข

สื่อแก้ไข

ดนตรีแก้ไข

ปรัชญาแก้ไข

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์แก้ไข

ดาราศาสตร์แก้ไข

การเมืองและรัฐบาลแก้ไข

จิตวิทยาแก้ไข

ศาสนาและความเชื่อแก้ไข

ราชวงศ์แก้ไข

กีฬาและเกมการละเล่นแก้ไข

เทคโนโลยีแก้ไข

การขนส่งแก้ไข

สงครามแก้ไข

บุคคลแก้ไข

หน้าโครงการวิกิพีเดียแก้ไข

  บทความเสียง เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน