วิกิพีเดีย:บทความเสียง

ในหน้าบทความเสียงนี้ เป็นไฟล์เสียงสำหรับบทความในวิกิพีเดียที่อาสาสมัครร่วมกันอ่านบทความนั้นแล้วเผยแพร่และแบ่งปัน บทความเสียงทั้งหมดอยู่ภายใต้โครงการวิกิบทความเสียง

เนื่องจากไฟล์เสียงทั้งหมดอยู่ในสกุล ogg ดูวิธีใช้ได้ที่ วิธีใช้สื่อ สำหรับบทความที่ต้องการร้องขอให้มีบทความเสียง จะอยู่ที่หน้า หมวดหมู่:บทความเสียงที่มีการร้องขอ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด ดูที่ โครงการวิกิบทความเสียง

บทความที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้

  • บทความที่มีเครื่องหมาย Featured article เป็นบทความคัดสรร ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีเครื่องหมาย เป็นบทความคุณภาพ ณ เวลาที่บันทึก
  • บทความที่มีตัวหนาเป็นบทความคัดสรร และได้ปรากฎลิงก์ไฟล์เสียงอยู่ที่หน้าหลัก

ศิลปะ สถาปัตยกรรม และโบราณสถานแก้ไข

···

ชีววิทยาและการแพทย์แก้ไข

···

เคมีแก้ไข

···

วัฒนธรรมและสังคมแก้ไข

องค์การแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

···

เศรษฐศาสตร์แก้ไข

···

อาหารและเครื่องดื่มแก้ไข

···

ภูมิศาสตร์และสถานที่ต่างๆแก้ไข

···

ธรณีวิทยาและฟิสิกส์แก้ไข

···

ประวัติศาสตร์แก้ไข

ภาษาและภาษาศาสตร์แก้ไข

อักษรแก้ไข

  • (25 กันยายน 2560)
  • (25 กันยายน 2560)

กฎหมายแก้ไข

···

วรรณกรรมแก้ไข

···

คณิตศาสตร์แก้ไข

···

สื่อแก้ไข

···

ดนตรีแก้ไข

ปรัชญาแก้ไข

···

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์แก้ไข

ดาราศาสตร์แก้ไข

การเมืองและรัฐบาลแก้ไข

···

จิตวิทยาแก้ไข

···

ศาสนาและความเชื่อแก้ไข

···

ราชวงศ์แก้ไข

···

กีฬาและเกมการละเล่นแก้ไข

เทคโนโลยีแก้ไข

···

การขนส่งแก้ไข

···

สงครามแก้ไข

บุคคลแก้ไข

หน้าโครงการวิกิพีเดียแก้ไข

  บทความเสียง เป็นหน้านโยบาย วิธีใช้ หรือหน้าโครงการของวิกิพีเดียที่ยังเป็นโครง
หน้าวิธีใช้ และหน้าโครงการของวิกิพีเดียภาษาไทย อาจต่างกับวิกิพีเดียภาษาอื่น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานนโยบายเดียวกัน