เสียงหยุด เพดานอ่อน ก้อง

เสียงหยุด เพดานอ่อน ก้อง (อังกฤษ: voiced velar stop) หรือ เสียงระเบิด เพดานอ่อน ก้อง (voiced velar plosive) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตุรกี, ภาษาฮินดูสตานี, ภาษามลายู, ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ แต่ไม่ปรากฏในภาษาไทย สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨g⟩ (ตามหลักกำหนดให้ใช้ Opentail g.svg แบบหางเปิด แต่ Looptail g.svg แบบหางปิดก็เป็นที่ยอมรับได้) ส่วนสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ g

เสียงหยุด เพดานอ่อน
ก้อง
ɡ
หมายเลขไอพีเอ110
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ɡ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0261
เอกซ์-แซมปาg
เคอร์เชินบอมg
ตัวอย่างเสียง