เสียงหยุด เพดานอ่อน ก้อง

เสียงหยุด เพดานอ่อน ก้อง (อังกฤษ: voiced velar stop) หรือ เสียงระเบิด เพดานอ่อน ก้อง (voiced velar plosive) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตุรกี, ภาษาฮินดูสตานี, ภาษามลายู, ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ แต่ไม่ปรากฏในภาษาไทย สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨g⟩ (ตามหลักกำหนดให้ใช้ แบบหางเปิด แต่ แบบหางปิดก็เป็นที่ยอมรับได้) ส่วนสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ g

เสียงหยุด เพดานอ่อน
ก้อง
ɡ
หมายเลขไอพีเอ110
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)ɡ
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+0261
เอกซ์-แซมปาg
เคอร์เชินบอมg
ตัวอย่างเสียง