เสียงหยุด เพดานอ่อน ไม่ก้อง

เสียงหยุด เพดานอ่อน ไม่ก้อง (อังกฤษ: voiceless velar stop) หรือ เสียงระเบิด เพดานอ่อน ไม่ก้อง (voiceless velar plosive) เป็นเสียงพยัญชนะที่มีใช้ในหลายภาษา สัญลักษณ์ในชุดสัทอักษรสากลที่ใช้แทนเสียงนี้คือ ⟨k⟩ และสัญลักษณ์เอกซ์-แซมปาที่ตรงกันคือ k

เสียงหยุด เพดานอ่อน
ไม่ก้อง
k
หมายเลขไอพีเอ109
การเข้ารหัส
เอนทิตี (ฐาน 10)k
ยูนิโคด (ฐาน 16)U+006B
เอกซ์-แซมปาk
เคอร์เชินบอมk
ตัวอย่างเสียง

 

ในภาษาไทยมีหน่วยเสียงพยัญชนะหยุด เพดานอ่อน ไม่ก้อง 2 แบบ คือ

  • หน่วยเสียงพ่นลม /kʰ/ เขียนแทนด้วยตัวอักษร , , , , (ในตำแหน่งพยัญชนะต้น) เช่น ข่, ระฆั, วาย
  • หน่วยเสียงไม่พ่นลม /k/ ซึ่งมีหน่วยเสียงย่อย 2 หน่วย ซึ่งปรากฏในลักษณะแจกแจงแบบสับหลีก ดังนี้
    • เสียงระเบิด [k] ปรากฏเฉพาะต้นพยางค์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร (ในตำแหน่งพยัญชนะต้น) เช่น ก่, คุกกี้, รวด
    • เสียงอุบ [k̚] ปรากฏเฉพาะท้ายพยางค์ เขียนแทนด้วยตัวอักษรในมาตราตัวสะกดแม่กก เช่น หมว, สุนั, วรร, เม