เวียง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เวียง คือ กำแพงหรือฮั่วบริเวณเมืองที่ถูกล้อมรอบไปด้วยคูน้ำ และ กำแพง หรือเมืองในสมัยก่อนเชียงแสนจนถึงล้านนา ส่วนมากจะถูกใช้เรียกในภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ เวียง ยังเป็นหนึ่งในจตุสดมภ์ ชึ่งหมายถึง เมือง ซึ่งมีขุนเวียงเป็นผู้ดูแล สำหรับเวียงโบราณนั้นมีหลายแห่ง เช่น

ไฟล์:449px-Mapmandalay.jpg
แผนที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ที่มีรูปลักษณะเป็นเวียง

เขตปกครองในปัจจุบันแก้ไข

นอกจากเวียงในอดีตแล้ว ปัจจุบันเวียง ยังเป็นชื่อของตำบล อำเภอ หรือเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นที่ตั้งของเวียง หรือเมืองในสมัยก่อนเชียงแสน จนถึงล้านนา มีหลายเวียง ได้แก่