ตำบลเวียง (อำเภอไชยา)

ตำบลในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย


ตำบลเวียง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอไชยา มีเนื้อที่ประมาณ 33.6 ตารางกิโลเมตร ประชากร 3,379 คน

ตำบลเวียง
อักษรไทยตำบลเวียง
อักษรโรมันTambon Wiang
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอไชยา
ประชากร (2550)
 • ทั้งหมด3,379 คน
รหัสไปรษณีย์84110
รหัสภูมิศาสตร์840604
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย


เศรษฐกิจแก้ไข

ตำบลเวียงเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอไชยา มีตลาดใหม่ บริเวณถนนเพชรเกษม และบริเวณตลอดแนวถนนรักษ์นรกิจเป็นศูนย์กลางของตำบล มีร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์หลายร้านตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียง ประชากรส่วนมากมีอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา และค้าขาย

สภาพทางภูมิศาสตร์แก้ไข

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 33.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไชยาประมาณ 3 กิโลเมตร ปัจจุบันจึงมีสภาพเป็นชานเมืองของตัวอำเภอไชยา

การคมนาคมแก้ไข

ตำบลเวียงมีถนนหลัก 3 สายตัดผ่าน ได้แก่ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 41) ถนนรักษ์นรกิจ และถนนวิชิตภักดี

สถานที่สำคัญแก้ไข

  • วัดพระบรมธาตุไชยา พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
  • วัดเววน
  • วัดศรีเวียง