เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

เทศบาลตำบลในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงพร้าว เป็นเทศบาลตำบล เวียงพร้าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เข้ากับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ง วันที่ 15 กันยายน 2547 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ทต.เวียงพร้าวตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ทต.เวียงพร้าว
ทต.เวียงพร้าว
ที่ตั้งของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
พิกัด: 19°21′52.3″N 99°12′7″E / 19.364528°N 99.20194°E / 19.364528; 99.20194พิกัดภูมิศาสตร์: 19°21′52.3″N 99°12′7″E / 19.364528°N 99.20194°E / 19.364528; 99.20194
ประเทศ ไทย
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอพร้าว
ตำบลเวียง, ทุ่งหลวง
จัดตั้ง25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนคร ปัญญาทิพย์
พื้นที่
 • ทั้งหมด12.3 ตร.กม. (4.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)[1]
 • ทั้งหมด5,044 คน
 • ความหนาแน่น410.08 คน/ตร.กม. (1,062.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.5501101
ทางหลวงThai Highway-1001.svg Thai Highway-1150.svg
ที่อยู่
สำนักงาน
333 หมู่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์0-5347-5025
เว็บไซต์wiangphrao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตที่ตั้งแก้ไข

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลสันทราย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก ร่องโจ้ เขตติดต่อหมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย บริเวณพิกัด NB 214440 ไปทางทิศตะวันออกตาม ลำเหมืองเข้านา อ้อมป่าช้าหมู่ที่ 6 ตำบลเวียง บริเวณพิกัด NB 220436 จดถนนไปวัดพระธาตุกลางใจเมือง ถึงทางแยกไปวัดสันปงข้ามถนนไปหมู่ที่ 10 ตำบลป่าไหน่ แยกไปตามลำเหมืองจดถนนป่าไหน่ - แม่กอย ข้ามถนนไปตามลำเหมืองเข้านาจดฝายแม่กอย บริเวณพิกัด NB 236436 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลป่าตุ้ม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจากฝายแม่กอย บริเวณพิกัด NB 236436 ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำแม่กอย ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถึงแยกลำเหมืองแม่ธาตุไปทางทิศใต้จดถนนเข้าบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้มไปตาม ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตัดผ่านถนนสายพร้าว – เวียงป่าเป้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150 ) หลักกิโลเมตร ที่ 1.5 ตามลำเหมืองสาธารณะ ( เหมืองร่องแกง) ไปบรรจบถนนสาย พร้าว – สันทราย ( ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ป ไปตามถนนสายพร้าว - สันทราย (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ) ไปตามถนน สายพร้าว - สันทราย ( ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ) ถึงปากทางเข้าบ้านป่าตุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตุ้ม บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 2 -3 ไปตามถนนบ้านป่าตุ้ม ถึง ทางแยกบ้านสหกรณ์แปลง 2 ด้านทิศเหนือ ไปตามถนนสหกรณ์หลังโรงบ่มใบยาถึงทางแยกไปตามถนนสาธารณะจดทางสาธารณะเข้าบ้านสหกรณ์แปลง 2 ด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด NB 215389 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเข้าบ้าน สหกรณ์แปลงที่ 2 ด้านทิศใต้บริเวณพิกัด NB 215389 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนเข้าบ้านสหกรณ์ด้านทิศใต้ ไปบรรจบถนนสายพร้าว - สันทราย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ถึง 3 ไปตามทางสาธารณะเข้าสู่สุสานบ้านหม้อ ถึงลำเหมืองเข้านาสิ้นสุดที่ลำน้ำแม่งัด บริเวณพิกัด NB 200391 รวมระยะทางทิศใต้ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจาก ลำน้ำแม่งัด บริเวณพิกัด NB 200391 ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำแม่งัดจดป่าช้าบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว ไปตามถนนสายพร้าว - ปิงโค้ง ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150) ถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่โก๋นบริเวณร่องโจ้บริเวณพิกัด NB 214440 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร

สภาพทางภูมิศาสตร์แก้ไข

ภูมิประเทศแก้ไข

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ราบของอำเภอพร้าว ในเขตทั้งหมดของ ตำบลเวียง และตำบลทุ่งหลวง มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง ของเมืองโบราณ

ภูมิอากาศแก้ไข

ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เป็นลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม และจะเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้ในแต่ละปีลักษณะอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะอากาศโดยรวมของภูมิภาค

เขตการปกครองแก้ไข

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียง และตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลเวียง
 • หมู่ที่ 1 บ้านช่างคำ
 • หมู่ที่ 2 บ้านขามสุ่ม
 • หมู่ที่ 3 บ้านป่าเสี้ยว
 • หมู่ที่ 4 บ้านแจ่งกู่เรือง
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ
 • หมู่ที่ 6 บ้านแม่กอย
ตำบลทุ่งหลวง
 • หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งหลวง
 • หมู่ที่ 2 บ้านป่าจี้
 • หมู่ที่ 3 บ้านสันมะนะ
 • หมู่ที่ 4 บ้านแม่งัด
 • หมู่ที่ 5 บ้านหม้อบน
 • หมู่ที่ 6 บ้านหม้อล่าง

อ้างอิงแก้ไข