ตำบลเวียง (อำเภอเทิง)

ตำบลในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

ตำบลเวียง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 25 หมู่บ้าน และเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่งของอำเภอเทิง

ตำบลเวียง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Wiang
ตำบลเวียงตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย
ตำบลเวียง
ตำบลเวียง
พิกัด: 19°41′26″N 100°13′04″E / 19.69056°N 100.21778°E / 19.69056; 100.21778
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงราย
อำเภอเทิง
ประชากร
 (2553)
 • ทั้งหมด16,710 คน
รหัสไปรษณีย์ 57160
รหัสภูมิศาสตร์570401
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ตำบลเวียงเดิมเป็นเมือง ๆ หนึ่ง ขึ้นตรงต่อ จ.น่าน เมื่อปี พ.ศ. 2444 ขณะนั้นเรียกตำบลว่าแคว่น และตำบลเวียงเรียกว่า "แคว่นเวียง" ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 จึงได้แยกการปกครองออกมาจาก จ.น่าน ขึ้นตรงต่อ จ.เชียงราย ใช้ชื่อว่า อ.เทิง ครั้งแรก ต.เวียงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน โดยในปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล แก้

อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเทิงประมาณ 1 กม อยู่ห่างจาก จ.เชียงราย 63 กม.พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำแม่ลาวและน้ำแม่อิงไหลผ่าน และมีภูเขาบางส่วน

อาณาเขตตำบล แก้

หมู่บ้าน แก้

สถานที่ราชการที่สำคัญในตำบล แก้

 • ที่ว่าการอำเภอเทิง
 • โรงพยาบาลเทิง
 • สถานีตำรวจภูธรเทิง
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง
 • ศาลจังหวัดเทิง
 • สำนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดเทิง
 • เรือนจำอำเภอเทิง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย เขตที่ ๔
 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
 • สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
 • สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง
 • สำนักงานพัฒนาการอำเภอเทิง
 • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง
 • หน่วยสัสดีอำเภอเทิง
 • ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์เทิง
 • สำนักงานป่าไม้จังหวัดเชียงรายประจำอำเภอเทิง
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย สาขาเทิง
 • สำนักงานผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอเทิง
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง )

รัฐวิสาหกิจที่สำคัญ แก้

ธนาคาร แก้

วัดในเขตตำบล แก้

สถานศึกษาในเขตตำบลเวียง แก้

ประชากร แก้

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,106 คน เป็นประชากรชาย จำนวน 7,052 คน และประชากรหญิง จำนวน 7,054 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,892 หลังคาเรือน

อาชีพ แก้

อาชีพหลักของประชากรในเขตตำบลเวียง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม อาทิ การทำนา การทำสวน การทำไร่ การทำการประมง นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรม อาทิ การค้าขาย การบริการ และยังประกอบอาชีพรับจ้าง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมครัวเรือน รับราชการ

ทรัพยากรธรรมชาติ แก้

 • ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ป่าดอยทา ป่าห้วยไคร้

 • ทรัพยากรน้ำ

แม่น้ำสำคัญ ได้แก่ น้ำแม่ลาว น้ำแม่อิง

 • ทรัพยากรดิน

ดินมีลักษณะเป็นดินร่วน เหมาะสำหรับทำการเกษตร

อ้างอิง แก้