ตำบลเวียง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ตำบลเวียง หมายถึงตำบลอันเป็นที่ตั้งของเวียง หรือเมืองในสมัยก่อนเชียงแสน จนถึงล้านนา มีหลายเวียง ได้แก่

ดูเพิ่ม แก้