สาธารณรัฐประชาชน

สาธารณรัฐประชาชน (อังกฤษ: People's Republic) คือคำที่ใช้เรียกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐ เดิมคำนี้มีที่มาจากลัทธิอิงสามัญชน (populism) แต่ภายหลังการสถาปนาสหภาพโซเวียต คำนี้ก็ถูกใช้เรียกประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตาม คำว่า "สาธารณรัฐประชาชน" ไม่ได้จำกัดเฉพาะประเทศคอมมิวนิสต์เท่านั้น แต่ยังใช้ได้กับประเทศที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประชาชน

สาธารณรัฐประชาชน:
  ปัจจุบัน
  อดีต

ปัจจุบันแก้ไข

ลัทธิมากซ์-เลนินแก้ไข

ไม่เป็นลัทธิมากซ์-เลนินแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข