สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย (อาหรับ: ‏الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية[1] al-Ǧamāhīriyyat al-ʿArabiyyat al-Lībiyyat aš-Šaʿbiyyat al-Ištirākiyyat) เป็นชื่อเรียกอย่างทางกาารของ "ประเทศ​ลิเบีย​" หรือเรียกคำอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า "โสมเขียว" ในยุคปี ค.ศ.1977 ถึง ค.ศ.2011 เป็นประเทศในยุครัฐที่ได้ประกาศโดย มูอัมมาร์ กัดดาฟี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 1977 และประกาศ "ปฏิญญาการจัดตั้งอำนาจของประชาชน" อย่างเป็นทางการ[2][3]

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย (1977–1986)
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
มหาสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย (1986–2011)
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى

ค.ศ. 1977–ค.ศ. 2011
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
อัลลอหุ อักบัร
เมืองหลวง ตริโปลี
(1977–2011)
เซิร์ท
(กันยายน 2011)
ภาษา อาหรับ
ศาสนา อิสลาม
การปกครอง รัฐเดี่ยว จามาฮิริยาสังคมนิยมอิสลาม
ภราดาผู้นำและผู้ชี้ทางแห่งการปฏิวัติ
 -  1977-2011 มูอัมมาร์ กัดดาฟี
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย
 -  สถาปนา 2 มีนาคม ค.ศ. 1977
 -  ตริโปลีแตก 28 สิงหาคม ค.ศ. 2011
 -  กัดดาฟีถูกฆ่า 20 ตุลาคม ค.ศ. 2011

ประวัติศาสตร์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข