สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย (อังกฤษ: Byelorussian Soviet Socialist Republic; เบลารุส: Белару́ская Саве́цкая Сацыялісты́чная Рэспу́бліка; รัสเซีย: Белору́сская Сове́тская Социалисти́ческая Респу́блика) เป็นหนึ่งในสาธารณรัฐ จำนวนทั้งหมด 15 รัฐ ที่ประกอบกันเป็นสหภาพโซเวียต และเป็นหนึ่งในสี่ชาติสมาชิกแรกที่ร่วมกันลงนามสนธิสัญญาการก่อตั้งสหภาพโซเวียต อันเป็นผลทำให้สหภาพโซเวียต ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2465 จนกระทั่งการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
เบียโลรัสเซีย

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка  (เบลารุส)
Белорусская Советская Социалистическая Республика  (รัสเซีย)
1920–1991
ตราแผ่นดิน (1981–1991)ของเบลารุส
ตราแผ่นดิน (1981–1991)
ที่ตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียภายในสหภาพโซเวียต
ที่ตั้งของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียภายในสหภาพโซเวียต
เมืองหลวงสโมเลนสค์
มินสค์
ภาษาทั่วไปภาษาเบลารุส ภาษารัสเซีย ภาษาโปแลนด์ และภาษายิดดิช
การปกครอง
เลขาธิการคณะกรรมการกลาง 
• 1920-1923 (คนแรก)
วิลเกล์ม คโนรินช์
• 1990-1991 (คนสุดท้าย)
อะนาโตลี มาโลเฟเยฟ
ประมุขแห่งรัฐ 
• 1920-1924 (คนแรก)
อะเลคซันดร์ เชียร์เวียคอฟ
• 1990-1991 (คนสุดท้าย)
เวียชาสเลา เคบิช
หัวหน้ารัฐบาล 
• 1920-1937 (คนแรก)
อะเลคซันดร์ เชียร์เวียคอฟ
• 1990-1991 (คนสุดท้าย)
มีคาไล ดเซเมียนเซย์
สภานิติบัญญัติที่ประชุมใหญ่โซเวียต (1920-1938)
รัฐสภาโซเวียต (1938-1991)
ยุคประวัติศาสตร์คริสต์ศตวรรษที่ 20
• ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยม
1 มกราคม 1919
• ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต
31 กรกฎาคม 1920
30 ธันวาคม 1922
15 พฤศจิกายน 1939
24 ตุลาคม 1945
25 ธันวาคม 1991
• เอกราช
26 ธันวาคม 1991
พื้นที่
สำมะโน ค.ศ. 1989207,600 ตารางกิโลเมตร (80,200 ตารางไมล์)
ประชากร
10199709
รหัสโทรศัพท์7 015/016/017/02
ก่อนหน้า
ถัดไป
สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย-เบลารุส
สาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2
เบลารุส

ประวัต​ิ

แก้

หลังการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนเบลารุสเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1918 กลุ่มบอลเชวิคจากรัสเซียโซเวียตได้เข้ายึดครองดินแดนเบลารุสและประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐโซเวียตสังคมนิยมเบียโลรัสเซีย (Socialist Soviet Republic of Byelorussia) ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1919 ต่อมาสาธารณรัฐแห่งนี้ถูกยุบและแยกพื้นที่ไปรวมกับสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย-เบลารุส แต่ก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่อีกครั้งในวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1920 โดยใช้ชื่อว่า "สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซีย"

สาธารณรัฐสังคมนิยมเบียโลรัสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพโซเวียตเมื่อปี ค.ศ. 1922 ร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครน, สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคเชีย และสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย เบียโลรัสเซียเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐหลายแห่งในสหภาพโซเวียตที่ถูกเยอรมนีนาซียึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 1945 ร่วมกับชาติอื่น ๆ รวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตยูเครนและสหภาพโซเวียตอีกด้วย จุดสิ้นสุดของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเบียโลรัสเซียมาถึงในปี ค.ศ. 1991 เมื่อสาธารณรัฐแห่งนี้กลายเป็นรัฐเอกราชและเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐเบลารุส