ยูโกสลาเวีย (อังกฤษ: Yugoslavia; สลาวิกใต้: Jugoslavija; เซอร์เบีย: Југославија) เป็นชื่ออดีตประเทศบริเวณคาบสมุทรบอลข่านในทวีปยุโรป ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ความหมายของคำว่ายูโกสลาเวียคือ "ดินแดนของชาวสลาฟตอนใต้" อาณาเขต อิตาลี ออสเตรีย ฮังการี โรมาเนีย บังแกเรีย กรีซ แอลเบเนีย

ยูโกสลาเวีย

Jugoslavija
ค.ศ. 1918–ค.ศ. 1941
ค.ศ. 1943–ค.ศ. 1992
ที่ตั้งของยูโกสลาเวีย
เมืองหลวงเบลเกรด
การปกครองราชาธิปไตย (1918–1941)
สหพันธ์สาธารณรัฐ (1945–1992)
ประมุขแห่งรัฐ 
• 1918–1921 (คนแรก)
ปีเตอร์ที่1
• 1989–1992 (คนสุดท้าย)
Stjepan Mesić
ประวัติศาสตร์ 
• รวมสหภาพ
1 ธันวาคม ค.ศ. 1918 1918
• เปลี่ยนระบบการปกครอง
29 พฤศจิกายน 1943
• แบ่งแยกประเทศ/สงครามยูโกสลาเวีย
5 เมษายน 1992 1992
ก่อนหน้า
ถัดไป
ราชอาณาจักรเซอร์เบีย
รัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ
โครเอเชีย
สโลวีเนีย
มาซิโดเนีย
สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
คอซอวอ

ลำดับการเปลี่ยนชื่อแก้ไข

  1. ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2461 ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2472 จนกระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกฝ่ายอักษะยึดครอง
  2. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 (ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2) ภายใต้ชื่อ สาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวีย (DRY) ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย (FPRY) และ สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (SFRY) ในเวลาต่อมา
  3. ในปี พ.ศ. 2535 สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย (FRY) และชื่อยูโกสลาเวียได้เลิกใช้เปลี่ยนชื่อเป็นเซอร์เบียและมอนเตเนโกรในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

ประวัติแก้ไข

การรวมตัวเป็นยูโกสลาเวียแก้ไข

ชื่อรัฐที่รวมตัวกันในชื่อ ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน กำเนิดขึ้นหลังการล่มสลายของจักรวรรดิ์ออสเตรีย-ฮังการี ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

ราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย (1918-1943)แก้ไข

โดยมีชื่อก่อนหน้านี้ว่า ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน

สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (1943-1992)แก้ไข

โดยมีชื่อก่อนหน้านี้ว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยยูโกสลาเวียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาชนยูโกสลาเวีย ตามลำดับ ถูกก่อตั้งขึ้นโดย จอมพล ทิโท หลังกลุ่มชาวยูโกสลาฟที่ต่อต้านฝั่งอักษะสามารถยึดประเทศของตนคืนได้ ซึ่งยูโกสลาเวียเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่สามารถปลดปล่อยดินอดนส่วนใหญ่อณาเขตของตนได้ โดยไม่มีประเทศอื่นช่วยเหลือซึ่งยึดคืนเซอร์เบียได้เมื่อปี ค.ศ.1944 และยึดคืนยูโกสลาเวียทั้งหมดได้ในปี ค.ศ. 1945 สาธารณรัฐประชาชาชนยูโกสลาเวียถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 หลังกลุ่มแนวหน้าชาตินำโดยคอมมิวนิสต์ชนะการเลือกตั้ง และลงมัตติถอดบัลลังค์ของพระเจ้าพีเตอร์ที่ 2 แต่พระองค์ทรงปฏิเสธแต่ก็ทำสึ่งใดไม่ได้เพราะทิโทรัฐบาลใหม่ของทิโทได้กุมอำนาจไว้หมดแล้ว

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกร่างขั้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1946

ชื่อประเทศ
เซอร์เบีย
นอร์ทมาซิโดเนีย
มอนเตเนโกร
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
โครเอเชีย
สโลวีเนีย

การล่มสลายของอดีตยูโกสลาเวียแก้ไข

 
เหตุการณ์แยกตัวกันในอดีตยูโกสลาเวีย

สงครามยูโกสลาเวียแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข