ถนนมลิวรรณ

ทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย

ถนนมลิวรรณ หรือที่นิยมเรียกกันในเขตเทศบาลนครขอนแก่นว่า ถนนมะลิวัลย์ เป็นถนนสายหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201

ถนนมลิวรรณ/มะลิวัลย์
ถนนมะลิวัลย์ (ทน.ขอนแก่น)
แผนที่
แผนที่แสดงเส้นทางของถนนมลิวรรณ
(คลิกที่แผนที่เพื่อซูมดูรายละเอียด)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว208 กิโลเมตร (129 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2549–ปัจจุบัน
Component
highways
  • ทล.12 ช่วงขอนแก่น-บ้านโนนหัน
  • ทล.201 ช่วงบ้านโนนหัน-เลย
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศใต้ ถ.มิตรภาพ และ ถ.ประชาสโมสร ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
ปลายทางทิศเหนือ ทล.21/ทล.201 ใน อ.เมือง จ.เลย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และ 201
ถนนมลิวรรณ, ถนนมะลิวัลย์ (ทน.ขอนแก่น)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ขอนแก่น-ชุมแพ)
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนมลิวรรณเริ่มต้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่แยกสามเหลี่ยมแยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วิ่งไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ จนถึงสามแยกโนนหัน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ แล้วเลี้ยวเข้าไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลย โดยผ่านอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง และสิ้นสุดบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่สามแยกหน้าแขวงการทางเลยที่ 1 ใน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประวัติ

แก้

ชื่อของถนนมลิวรรณนั้นสืบเนื่องมาจากผู้ที่ทำการควบคุมในการสร้างถนนสาย ขอนแก่น-ชุมแพ-เลย-เชียงคาน ก็คือนายช่าง กมล มลิวรรณ เป็นนายช่างที่ดูแลการสร้างถนนเส้นนี้จนแล้วเสร็จ จึงได้รับเกียรติจากกรมทางหลวงให้ใช้นามสกุลของท่านมาขนานนามตั้งชื่อถนนว่า “ ถนนมลิวรรณ ’’ มาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ว่าผู้ใดที่เป็นผู้บุกเบิก ควบคุมการตัดสร้างถนน จะตั้งชื่อถนนตามชื่อของผู้ที่ควบคุมการสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บุคคลผู้นั้น แต่ภายหลังชื่อป้ายถนนได้มีการสะกดคำผิดเป็น “ถนนมะลิวัลย์’’ ซึ่งไม่ถูกต้อง ทางบุตร-ธิดา ของนายช่าง กมล มลิวรรณ จึงได้ยื่นเรื่องขอให้ทางกรมทางหลวงแผ่นดิน ได้ทำการแก้ไขป้ายชื่อถนนให้ถูกต้องตามตัวสะกดนามสกุลจริงของท่าน คือ "มลิวรรณ" เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของนายช่าง กมล มลิวรรณ ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกรมทางหลวง ซึ่งในปัจจุบันชื่อที่ถูกต้องตามเดิมของถนนสายนี้ก็คือ ถนนมลิวรรณ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ช่วงขอนแก่น-สามแยกโนนหัน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ช่วงสามแยกโนนหัน-สามแยกหน้าแขวงการทางเลยที่ 1) ที่ใช้เป็นสากล ส่วนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ยังสะกดว่า "ถนนมะลิวัลย์" ตามเดิม

สถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่าน

แก้

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดเลย

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน ถนนมลิวรรณ ทิศทาง: ขอนแก่น−บ้านโนนหัน−เลย
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
    ถนนมะลิวัลย์ (แยกสามเหลี่ยม−แยกต่างระดับเลี่ยงเมืองขอนแก่น(บ้านเป็ด))
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 0+000 แยกสามเหลี่ยม เชื่อมต่อจาก:   ถนนประชาสโมสร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
  ถนนมิตรภาพ ไป อุดรธานี   ถนนมิตรภาพ ไป นครราชสีมา
แยกโรงพยาบาลกรุงเทพ ขก.1062 ขก.1062 (ถนนศรีจันทร์) ไป บ้านเป็ด, โรงพยาบาลขอนแก่นราม   ถนนกัลปพฤกษ์ ไป ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, ย่านกังสดาล
แยกประตูศรีฐาน ไม่มี   ถนนศรีฐาน ไป ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แยก ร.8   ซอยแยก ร.8 ด้านทิศใต้ ไป บ้านเป็ด, บึงหนองโคตร   ถนนศรีหราชเดโชไชย ไป ค่ายศรีหราชเดโชไชย
แยกสนามบิน ไม่มี ถนนหน้าสนามบิน เข้า   ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น
แยกต่างระดับเลี่ยงเมืองขอนแก่น (บ้านเป็ด)       ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป นครราชีมา       ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ไป อุดรธานี
    ถนนมลิวรรณ (ขอนแก่น−บ้านโนนหัน)
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น แยกบ้านทุ่ม   ทล.2060 ไป พระยืน, มัญจาคีรี ขก.2009 ขก.2009 ไป บ้านม่วง
หนองเรือ แยกดอนโมง ถนนเทศบาล 1 เข้า บ้านดอนโมง ถนนเทศบาล 1 เข้า บ้านดอนโมง
แยกหนองเรือ   ทล.2187 ไป บ้านแท่น, ชัยภูมิ ถนนมิตประชา เขตหนองเรือ
แยกกุดฉิม ไม่มี   ทล.2038 ไป ภูเวียง
แยกหนองแก ขก.2071 ขก.2071 ไป บ้านสามสวน ขก.2045 ขก.2045 ไป บ้านโนนสะอาด, บ้านนาชุมแสง, ภูเวียง
ชุมแพ แยกสามเหลี่ยมชุมแพ   ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไป ภูเขียว, ชัยภูมิ   ถนนสันติสุข 4 เขตเมืองชุมแพ ไป สำนักงานขนส่งชุมแพ
แยกโรงพยาบาลชุมแพ   ถนนราษฎร์บำรุง เขตเมืองชุมแพ ไป สถานีขนส่งผู้โดยสารชุมแพ, ศาลหลักเมืองชุมแพ   ทล.228 ไป สีชมพู, ศรีบุญเรือง, หนองบัวลำภู
  ถนนมลิวรรณ, ถนนสีคิ้ว−เชียงคาน (บ้านโนนหัน−เลย)
ขอนแก่น ชุมแพ แยกโนนหัน   ทล.201 ไป วังสะพุง, เลย       ทล.12 ไป หล่มสัก, พิษณุโลก
แยกหนองเขียด   ทล.2361 ไป ภูผาม่าน ไม่มี
ขก.3255 ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ไป อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ไม่มี
ไม่มี ขก.3060 ขก.3060 ไป สีชมพู
สะพาน ข้ามคลองพอง
เลย ภูกระดึง แยกผานกเค้า ไม่มี ลย.3006 ลย.3006 ไป ศรีบุญเรือง
แยกศรีศักดิ์ดา   ทล.2481 ไป ภูกระดึง ไม่มี
แยกโป่งวัว   ทล.2019 ไป ภูกระดึง, อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ไม่มี
แยกซำบ่าง   ทล.2481 ไป ภูกระดึง ไม่มี
หนองหิน แยกตาดข่า ไม่มี   ทล.2141 ไป ผาขาว
แยกหนองหิน ไม่มี   ทล.2400 ไป เอราวัณ
ลย.3029 ลย.3029 ไป วนอุทยานผางาม, สวนผาหินงาม ไม่มี
วังสะพุง ห้วยทรายคำ   ทล.2250 ไป ภูหลวง ไม่มี
วังสะพุง (1)   ทล.210 เข้า เมืองวังสะพุง   ทล.210 ไป เอราวัณ, นากลาง, หนองบัวลำภู
สะพาน ข้ามแม่น้ำเลย
วังสะพุง (2)   ทล.2016 เข้า เมืองวังสะพุง ไม่มี
เมืองเลย ทางเข้า   ท่าอากาศยานเลย ไม่มี
แยกโรงพยาบาลเลย   ถนนนกแก้ว ไป ศูนย์ราชการจังหวัดเลย   ถนนนกแก้ว เข้า เมืองเลย ไป ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง, สวนสาธาณะกุดป่อง
แยกหน้าโรงเรียนเมืองเลย ไม่มี   ถนนร่วมใจ เข้า เมืองเลย ไป โรงเรียนอนุบาลเลย, ตลาดสดเทศบาลเมืองเลย
แยกแขวงทางหลวงเลยที่ 1   ทล.21 ไป ภูเรือ, ด่านซ้าย, หล่มเก่า, หล่มสัก, เพชรบูรณ์   ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน ไป เชียงคาน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้
  • เอกสารจากแขวงการทางหลวงหมายเลข 1 (17 ธันวาคม 2555).