ถนนมลิวรรณ หรือที่นิยมเรียกกันในเขตเทศบาลนครขอนแก่นว่า ถนนมะลิวัลย์ เป็นถนนสายหนึ่งที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเลย ในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201

Thai Highway-12.svgThai Highway-201.svg
ถนนมลิวรรณ
ถนนมะลิวัลย์ (ทน.ขอนแก่น)
แผนที่แสดงเส้นทางของถนนมลิวรรณ
(คลิกที่แผนที่เพื่อซูมดูรายละเอียด)
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:208 กิโลเมตร (129 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ถนนที่เป็นส่วนประกอบ:
  • Thai Highway-12.svg ทล.12 ช่วงขอนแก่น-บ้านโนนหัน
  • Thai Highway-201.svg ทล.201 ช่วงบ้านโนนหัน-เลย
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศใต้:Thai Highway-2.svg ถ.มิตรภาพ ใน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 
ปลายทิศเหนือ:Thai Highway-21.svgThai Highway-201.svg ทล.21/ทล.201 ใน อ.เมืองเลย จ.เลย
Thai Highway-12.svgThai Highway-201.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 และ 201
ถนนมลิวรรณ, ถนนมะลิวัลย์ (ทน.ขอนแก่น)
ระบบทางหลวง

ถนนมลิวรรณเริ่มต้นในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่แยกสามเหลี่ยมแยกออกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วิ่งไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ อำเภอชุมแพ จนถึงสามแยกโนนหัน ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ แล้วเลี้ยวเข้าไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 เข้าเขตจังหวัดเลย โดยผ่านอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน อำเภอวังสะพุง และสิ้นสุดบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ที่สามแยกหน้าแขวงการทางเลยที่ 1 ใน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประวัติแก้ไข

ชื่อของถนนมลิวรรณนั้นสืบเนื่องมาจากผู้ที่ทำการควบคุมในการสร้างถนนสาย ขอนแก่น-ชุมแพ-เลย-เชียงคาน ก็คือนายช่าง กมล มลิวรรณ เป็นนายช่างที่ดูแลการสร้างถนนเส้นนี้จนแล้วเสร็จ จึงได้รับเกียรติจากกรมทางหลวงให้ใช้นามสกุลของท่านมาขนานนามตั้งชื่อถนนว่า “ ถนนมลิวรรณ ’’ มาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ว่าผู้ใดที่เป็นผู้บุกเบิก ควบคุมการตัดสร้างถนน จะตั้งชื่อถนนตามชื่อของผู้ที่ควบคุมการสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บุคคลผู้นั้น แต่ภายหลังชื่อป้ายถนนได้มีการสะกดคำผิดเป็น “ถนนมะลิวัลย์’’ ซึ่งไม่ถูกต้อง ทางบุตร-ธิดา ของนายช่าง กมล มลิวรรณ จึงได้ยื่นเรื่องขอให้ทางกรมทางหลวงแผ่นดิน ได้ทำการแก้ไขป้ายชื่อถนนให้ถูกต้องตามตัวสะกดนามสกุลจริงของท่าน คือ "มลิวรรณ" เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของนายช่าง กลม มลิวรรณ ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกรมทางหลวง ซึ่งในปัจจุบันชื่อที่ถูกต้องตามเดิมของถนนสายนี้ก็คือ ถนนมลิวรรณ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ช่วงขอนแก่น-สามแยกโนนหัน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ช่วงสามแยกโนนหัน-สามแยกหน้าแขวงการทางเลยที่ 1) ที่ใช้เป็นสากล ส่วนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ยังสะกดว่า "ถนนมะลิวัลย์" ตามเดิม

อ้างอิงแก้ไข

  • เอกสารจากแขวงการทางหลวงหมายเลข 1 (17 ธันวาคม 2555).