สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น (อังกฤษ: Khon Kaen Institute for Skill Development) หรือโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาขาโลจิสติกส์ เมคคาทรอนิกส์ ออโตเมชั่น เดิมชื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือ สังกัดรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น
Khon Kaen Institute for Skill Development

Khon Kaen Institute for Skill Development
ที่ตั้ง
เลขที่ 151 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ข้อมูล
ประเภทสถาบันพัฒนาฝีมือ
สถาปนา22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 (45 ปี)
หน่วยงานกำกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
ผู้อำนวยการนายกิตติภพ แสงฤทธิ์
เว็บไซต์www.dsd.go.th/khonkaen

ประวัติสถาบัน

แก้
 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 มีชื่อว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสำรวจร่วมกันของกรมแรงงาน ธนาคารโลก และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2515 ในเรื่องความต้องการของการฝึกฝีมือแรงงานในรูปต่างๆ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาในโรงเรียน และเสนอแนะว่าน่าจะจัดตั้งศูนย์ฝึกอเนกประสงค์ขึ้นที่จังหวัดนี้ เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าและการปกครองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2519 รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติในหลักการของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 มีการลงนามในบันทึกร่วม ไทย - ญี่ปุ่น และได้รับอนุมัติจากรัฐบาลญี่ปุ่นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2520

ปลายปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลไทย และรัฐบาลญี่ปุ่นลงนามความร่วมมือในโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น กำหนดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2520 ถึง 11 ธันวาคม พ.ศ.2524 รวม 4 ปี โดยรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณซึ่งเป็นโครงการให้เปล่า เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคาร อุปกรณ์การฝึก และเครื่องจักร และช่วยเหลือด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น เป็นชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการปรับโครงสร้างของกระทรวง ทบวงกรมใหม่[1]

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๖ ขอนแก่น
สาขาอาชีพที่เปิดฝึก

กลุ่มเป้าหมาย

แก้
  • เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และไม่อยู่ในระบบการศึกษา
  • แรงงานในสถานประกอบการ
  • แรงงานทางภาคการเกษตร
  • ผู้ว่างงาน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

16°26′48″N 102°47′08″E / 16.4466734°N 102.7856247°E / 16.4466734; 102.7856247