ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 สายอุดรธานี-วังสะพุง เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันออก–ตะวันตกที่เชื่อมต่อจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลยเข้าด้วยกัน มีปลายทางทิศตะวันออกบนถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และมีปลายทางทิศตะวันตกที่สะพานสีห์พนม ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเลย ที่ สะพานสีห์พนมในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รวมระยะทางตลอดทั้งสาย 118.908 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210
ถนนบุญยาหาร (ช่วงอุดรธานี–หนองบัวลำภู)
Highway-210.jpg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ช่วงเขาภูพานน้อย ใน จ.หนองบัวลำภู
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว118.908 กิโลเมตร (73.886 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศ
ตะวันออก
ถ.วงแหวนรอบเมืองอุดรธานี ใน อ.เมือง จ.อุดรธานี
 
ปลายทางทิศ
ตะวันตก
สะพานสีห์พนม ข้ามแม่น้ำเลย ใน อ.วังสะพุง จ.เลย[1]
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทาง

แก้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 มีปลายทางทิศตะวันออกเริ่มจากแยกถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 ในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผ่านอำเภอหนองวัวซอ เข้าเขตจังหวัดหนองบัวลำภู โดยผ่านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง เข้าเขตจังหวัดเลย โดยผ่านอำเภอเอราวัณ และสิ้นสุดที่สะพานสีห์พนม ข้ามแม่น้ำเลย ในอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รวมระยะทางทั้งสิ้น 118.908 กิโลเมตร[2] โดยในช่วงอุดรธานีถึงหนองบัวลำภู จะมีชื่อถนนว่า ถนนบุญยาหาร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 แต่เดิมเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร และได้รับการขยายเป็น 4 ช่องจราจรในช่วงอุดรธานี-หนองบัวลำภูเป็นช่วงแรก หลังจากนั้น ช่วงหนองบัวลำภู-วังสะพุง ได้รับการขยายในเวลาต่อมา (เรียงลำดับดังนี้ ช่วงหนองบัวลำภู-นาคำไฮ, นาคำไฮ-นากลาง, เอราวัณ-วังสะพุง และนากลาง-เอราวัณ ตามลำดับ) และเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2566

แต่เดิมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 เคยเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีในช่วงสามแยกดอนอีไขถึงสี่แยกเก่าน้อย ก่อนที่จะมีการกำหนดหมายเลขเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 216 โดยช่วงที่เหลือของถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2

สถานที่ท่องเที่ยว

แก้
  • จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ วัดดอยบันไดสวรรค์ (วัดป่าหนองคำ), วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง)
  • จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ วัดถ้ำกลองเพล, วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้, พิพิธภัณฑ์สุสานหอยหิน 150 ล้านปี, วัดถ้ำเอราวัณ
  • จังหวัดเลย ได้แก่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง), วัดป่าสัมมานุสรณ์, ศูนย์ศิลป์สิรินธร

รายชื่อทางแยก

แก้
รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (บุญยาหาร) ทิศทาง: อุดรธานี−วังสะพุง (ซ้าย: ทิศใต้ , ขวา: ทิศเหนือ)
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  อุดรธานี−วังสะพุง
อุดรธานี เมืองอุดรธานี 0+000 แยกดอนอีไข เชื่อมต่อจาก:   ถ.วงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านทิศตะวันตก) จาก     ถ.มิตรภาพ
  ถ.วงแหวนรอบเมืองอุดรธานี (ด้านทิศใต้)
ไป จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดนครพนม
ไม่มี
3+430 แยกหนองแสง   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2316 ไป อำเภอหนองแสง, ภูฝอยลม ไม่มี
11+070 แยกเขื่อนห้วยหลวง ซอยเทศบาล 16 อด.3072 ทางหลวงชนบท อด.3072 ไป เขื่อนห้วยหลวง
13+09 แยกหลัก 18 ซอยเทศบาล 18 ไป บ้านดงมะกูด, อำเภอหนองแสง ซอยเทศบาล 18
หนองวัวซอ 20+634 แยกหนองวัวซอ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2315 ไป อำเภอโนนสัง, อำเภออุบลรัตน์   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2314 ไป อำเภอกุดจับ
หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู 38+744 แยกหนองบัวลำภู นภ.3038 ถนนเลี่ยงเมืองหนองบัวลำภู ไป อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอสีชมพู, อำเภอชุมแพ นภ.3038 ถนนเลี่ยงเมืองหนองบัวลำภู ไป อำเภอนากลาง, อำเภอนาวัง, จังหวัดเลย
40+241 แยกโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ไป อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอสีชมพู, อำเภอชุมแพ ถนนพิทักษ์ประทุมเมือง ไป ถนนเลี่ยงเมืองหนองบัวลำภู
40+934 แยกตลาดแลง ถนนโพธิ์ชัย เข้าเมืองหนองบัวลำภู ถนนวรราชภักดี ไป ชุมชนบ้านกลาง
42+911 แยกศูนย์ราชการ ไม่มี เข้าศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
44+111 แยกนาวังเวิน นภ.3037 ถนนเลี่ยงเมืองหนองบัวลำภู ไป อำเภอศรีบุญเรือง, อำเภอสีชมพู, อำเภอชุมแพ นภ.3037 ถนนเลี่ยงเมืองหนองบัวลำภู ไป จังหวัดอุดรธานี
เมืองหนองบัวลำภู 61+340 แยกนาคำไฮ เข้าหมู่บ้านนาคำไฮ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2097 ไป อำเภอสุวรรณคูหา, อำเภอบ้านผือ, อำเภอท่าบ่อ
นากลาง 67+252 แยกศาลาแดง   ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2420 ไป อำเภอศรีบุญเรือง ไม่มี
69+117 แยกตลาดบูรพา (บ้านกกค้อ) ถนนบูรพาราม ไป บ้านกกค้อ หมู่ที่ 3 ถนนชัยพฤกษ์สุนทร ไป ตำบลกุดดินจี่
73+109 แยกหนองบัวคำแสน นภ.4001 ทางหลวงชนบท นภ.4001 ไป อำเภอศรีบุญเรือง รพช.ทต.นากลาง ถนนหนองบัวคำแสน-กุดแห่ ไป บ้านกุดแห่
เลย เอราวัณ 97+604 แยกเอราวัณ   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400 ไป อำเภอหนองหิน ลย.3028 ทางหลวงชนบท ลย.3028 ไป อำเภอนาด้วง
วังสะพุง 104+334 แยกโป่งศรีโทน ไม่มี ลย.3024 ทางหลวงชนบท ลย.3024 ไป อำเภอนาด้วง
117+754 แยกโรงเรียนศรีสงคราม เข้าหมู่บ้านศรีสงคราม ไปหมู่บ้านผาน้อย
118+848 แยกวังสะพุง   ถ.มลิวรรณ ไป อำเภอหนองหิน, อำเภอชุมแพ   ถ.มลิวรรณ ไป อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน
สะพานสีห์พนม ข้ามข้ามแม่น้ำเลย
ตรงไป: ถ.ศรีสงคราม เข้าเทศบาลเมืองวังสะพุง
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

อ้างอิง

แก้
  1. สะพานสีห์พนม จากแผนที่ของกูเกิล
  2. "ระบบสารสนเทศโครงข่ายทางหลวง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-06-16. สืบค้นเมื่อ 2015-03-16.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้