ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400 สายเอราวัณ-หนองหิน เป็นถนน 2 ช่องจาราจร แนวทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันออก–ตะวันตกที่เชื่อมต่อจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าด้วยกัน มีปลายทางทิศตะวันออกบนถนนมลิวรรณ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ในอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย และมีปลายทางทิศตะวันตกที่สี่แยกเอราวัณ ซึ่งเป็นสี่แยกในอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

Thai Highway-2400.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400
ถนนเอราวัณ-หนองหิน
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:45.601 กิโลเมตร (28.335 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศ
ตะวันออก:
Thai Highway-201.svg ถ.มลิวรรณ ใน อ.หนองหิน จังหวัดเลย
 
ปลายทิศ
ตะวันตก:
Thai Highway-210.svg ถ.บุญยาหาร ใน อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข