ศรีนครินทร์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์)

ศรีนครินทร์ อาจหมายถึง

โรงพยาบาล