ดัชนีประชาธิปไตย

ดัชนีประชาธิปไตย (อังกฤษ: Democracy Index) เริ่มสำรวจครั้งแรกใน ค.ศ. 2006 เป็นดัชนีที่คิดจากการประมวลผลแบบสอบถามโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบความเป็นประชาธิปไตย ใน 167 ประเทศทั่วโลก ดัชนีประชาธิปไตยมีการจัดอันดับตั้งแต่ 0 ถึง 10 ใน 60 คำถาม แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม เสรีภาพพลเมือง การทำงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมือง และวัฒนธรรมทางการเมือง และแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาธิปไตยสมบูรณ์ ระดับประชาธิปไตยบกพร่อง ระดับกึ่งอำนาจนิยม และระดับอำนาจนิยม

แผนที่ ดัชนีประชาธิปไตย หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ ค.ศ. 2023

ดัชนีประชาธิปไตยตามประเภทของระบอบการปกครอง แก้

ตารางต่อไปนี้ระบุจำนวนประเทศและเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกสำหรับระบอบการปกครองแต่ละประเภท ประเทศจุลรัฐบางส่วนจะไม่ถูกพิจารณาในการคำนวณ

ปี 2023[1]
ประเภท คะแนน จำนวนประเทศ สัดส่วนของประชากร
โลก (%)
กี่ประเทศ (%)
ประชาธิปไตยสมบูรณ์[a]
  9.00–10.00
  8.00–8.99
24 14.4% 7.8%
ประชาธิปไตยบกพร่อง[b]
  7.00–7.99
  6.00–6.99
50 29.9% 37.6%
กึ่งอำนาจนิยม[c]
  5.00–5.99
  4.00–4.99
34 20.4% 15.2%
อำนาจนิยม[d]
  3.00–3.99
  2.00–2.99
  1.00–1.99
  0.00–0.99
59 35.3% 39.4%

ดัชนีประชาธิปไตยแบ่งตามภูมิภาค แก้

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าเฉลี่ยของแต่ละประเทศที่ได้คะแนนตามภูมิภาค

ภูมิภาค จำนวนประเทศ 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
อเมริกาเหนือ 2 8.37 8.36 8.58 8.59 8.56 8.56 8.56 8.56 8.59 8.59 8.59 8.59 8.63 8.64 8.64
ยุโรปตะวันตก 21 8.36 8.23 8.29 8.35 8.35 8.38 8.40 8.42 8.41 8.41 8.44 8.40 8.45 8.61 8.60
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 24 5.79 5.83 6.09 6.13 6.24 6.26 6.33 6.37 6.36 6.38 6.36 6.35 6.37 6.43 6.37
เอเชียและออสตราเลเชีย 28 5.46 5.46 5.62 5.67 5.67 5.63 5.74 5.74 5.70 5.61 5.56 5.51 5.53 5.58 5.44
ยุโรปกลางและตะวันออก 28 5.39 5.36 5.36 5.42 5.42 5.40 5.43 5.55 5.58 5.53 5.51 5.50 5.55 5.67 5.76
แอฟริกาใต้สะฮารา 44 4.14 4.12 4.16 4.26 4.36 4.35 4.37 4.38 4.34 4.36 4.33 4.32 4.23 4.28 4.24
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 20 3.34 3.41 3.44 3.53 3.54 3.54 3.56 3.58 3.65 3.68 3.73 3.62 3.52 3.48 3.54
โลก 167 5.29 5.28 5.37 5.44 5.48 5.48 5.52 5.55 5.55 5.53 5.52 5.49 5.46 5.55 5.52

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนประเทศในแต่ละประเภทของดัชนีประชาธิปไตยทั้งสี่ประเภท

ปี 2022
ลำดับที่ ภูมิภาค จำนวนประเทศ อำนาจนิยม กึ่งอำนาจนิยม ประชาธิปไตยบกพร่อง ประชาธิปไตยสมบูรณ์ คะแนนเฉลี่ย
1 อเมริกาเหนือ 2 0 0 1 1 8.37
2 ยุโรปตะวันตก 21 0 1 6 14 8.36
3 ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 24 4 8 9 3 5.79
4 เอเชียและออสตราเลเชีย 28 7 7 9 5 5.46
5 ยุโรปกลางและตะวันออก 28 8 4 16 0 5.39
6 แอฟริกาใต้สะฮารา 44 23 14 6 1 4.14
7 ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 20 17 2 1 0 3.34
โลก 167 59 36 48 24 5.29

ดัชนีประชาธิปไตยแบ่งตามประเทศ แก้

ตารางต่อไปนี้แสดงคะแนนของแต่ละประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยภูมิภาคต่าง ๆ ถูกกำหนดโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ และอาจแตกต่างจากการจัดประเภททั่วไป (เช่น ตุรกีจัดอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก)

ภูมิภาค อันดับในปี 2022 ประเทศ ระดับ 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006
อเมริกาเหนือ 12   แคนาดา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.89 8.87 9.24 9.22 9.15 9.15 9.15 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.07 9.07
30   สหรัฐ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.85 7.85 7.92 7.96 7.96 7.98 7.98 8.05 8.11 8.11 8.11 8.11 8.18 8.22 8.22
ยุโรปตะวันตก 20   ออสเตรีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.20 8.07 8.16 8.29 8.29 8.42 8.41 8.54 8.54 8.48 8.62 8.49 8.49 8.49 8.69
36   เบลเยียม ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.64 7.51 7.51 7.64 7.78 7.78 7.77 7.93 7.93 8.05 8.05 8.05 8.05 8.16 8.15
37   ไซปรัส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.38 7.43 7.56 7.59 7.59 7.59 7.65 7.53 7.40 7.29 7.29 7.29 7.29 7.70 7.60
6   เดนมาร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.28 9.09 9.15 9.22 9.22 9.22 9.20 9.11 9.11 9.38 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
5   ฟินแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.29 9.27 9.20 9.25 9.14 9.03 9.03 9.03 9.03 9.03 9.06 9.06 9.19 9.25 9.25
22   ฝรั่งเศส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07 7.99 7.99 8.12 7.80 7.80 7.92 7.92 8.04 7.92 7.88 7.77 7.77 8.07 8.07
14   เยอรมนี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.80 8.67 8.67 8.68 8.68 8.61 8.63 8.64 8.64 8.31 8.34 8.34 8.38 8.82 8.82
25   กรีซ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97 7.56 7.39 7.43 7.29 7.29 7.23 7.45 7.45 7.65 7.65 7.65 7.92 8.13 8.13
3   ไอซ์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.52 9.18 9.37 9.58 9.58 9.58 9.50 9.58 9.58 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.71
8   ไอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.13 9.00 9.05 9.24 9.15 9.15 9.15 8.85 8.72 8.68 8.56 8.56 8.79 9.01 9.01
34   อิตาลี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.69 7.68 7.74 7.52 7.71 7.98 7.98 7.98 7.85 7.85 7.74 7.74 7.83 7.98 7.73
13   ลักเซมเบิร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.81 8.68 8.68 8.81 8.81 8.81 8.81 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 8.88 9.10 9.10
33   มอลตา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.70 7.57 7.68 7.95 8.21 8.15 8.39 8.39 8.39 8.28 8.28 8.28 8.28 8.39 8.39
9   เนเธอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.00 8.88 8.96 9.01 8.89 8.89 8.80 8.92 8.92 8.84 8.99 8.99 8.99 9.53 9.66
1   นอร์เวย์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.81 9.75 9.81 9.87 9.87 9.87 9.93 9.93 9.93 9.93 9.93 9.80 9.80 9.68 9.55
28   โปรตุเกส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.95 7.82 7.90 8.03 7.84 7.84 7.86 7.79 7.79 7.65 7.92 7.81 8.02 8.05 8.16
22   สเปน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07 7.94 8.12 8.29 8.08 8.08 8.30 8.30 8.05 8.02 8.02 8.02 8.16 8.45 8.34
4   สวีเดน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.39 9.26 9.26 9.39 9.39 9.39 9.39 9.45 9.73 9.73 9.73 9.50 9.50 9.88 9.88
7   สวิตเซอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.14 8.90 8.83 9.03 9.03 9.03 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.15 9.02
103   ตุรกี กึ่งอำนาจนิยม 4.35 4.35 4.48 4.09 4.37 4.88 5.04 5.12 5.12 5.63 5.76 5.73 5.73 5.69 5.70
18   สหราชอาณาจักร ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.28 8.10 8.54 8.52 8.53 8.53 8.36 8.31 8.31 8.31 8.21 8.16 8.16 8.15 8.08
ยุโรปกลางและตะวันออก 64   แอลเบเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.41 6.11 6.08 5.89 5.98 5.98 5.91 5.91 5.67 5.67 5.67 5.81 5.86 5.91 5.91
82   อาร์มีเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.63 5.49 5.35 5.54 4.79 4.11 3.88 4.00 4.13 4.02 4.09 4.09 4.09 4.09 4.15
134   อาเซอร์ไบจาน อำนาจนิยม 2.87 2.68 2.68 2.75 2.65 2.65 2.65 2.71 2.83 3.06 3.15 3.15 3.15 3.19 3.31
153   เบลารุส อำนาจนิยม 1.99 2.41 2.59 2.48 3.13 3.13 3.54 3.62 3.69 3.04 3.04 3.16 3.34 3.34 3.34
97   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กึ่งอำนาจนิยม 5.00 5.04 4.84 4.86 4.98 4.87 4.87 4.83 4.78 5.02 5.11 5.24 5.32 5.70 5.78
57   บัลแกเรีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.53 6.64 6.71 7.03 7.03 7.03 7.01 7.14 6.73 6.83 6.72 6.78 6.84 7.02 7.10
59   โครเอเชีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.50 6.50 6.50 6.57 6.57 6.63 6.75 6.93 6.93 6.93 6.93 6.73 6.81 7.04 7.04
25   เช็กเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97 7.74 7.67 7.69 7.69 7.62 7.82 7.94 7.94 8.06 8.19 8.19 8.19 8.19 8.17
27   เอสโตเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.96 7.84 7.84 7.90 7.97 7.79 7.85 7.85 7.74 7.61 7.61 7.61 7.68 7.68 7.74
90   จอร์เจีย กึ่งอำนาจนิยม 5.20 5.12 5.31 5.42 5.50 5.93 5.93 5.88 5.82 5.95 5.53 4.74 4.59 4.62 4.90
56   ฮังการี ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.64 6.50 6.56 6.63 6.63 6.64 6.72 6.84 6.90 6.96 6.96 7.04 7.21 7.44 7.53
127   คาซัคสถาน อำนาจนิยม 3.08 3.08 3.14 2.94 2.94 3.06 3.06 3.06 3.17 3.06 2.95 3.24 3.30 3.45 3.62
116   คีร์กีซสถาน อำนาจนิยม 3.62 3.62 4.21 4.89 5.11 5.11 4.93 5.33 5.24 4.69 4.69 4.34 4.31 4.05 4.08
38   ลัตเวีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.37 7.31 7.24 7.49 7.38 7.25 7.31 7.37 7.48 7.05 7.05 7.05 7.05 7.23 7.37
39   ลิทัวเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.31 7.18 7.13 7.50 7.50 7.41 7.47 7.54 7.54 7.54 7.24 7.24 7.24 7.36 7.43
69   มอลโดวา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.23 6.10 5.78 5.75 5.85 5.94 6.01 6.35 6.32 6.32 6.32 6.32 6.33 6.50 6.50
61   มอนเตเนโกร ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45 6.02 5.77 5.65 5.74 5.69 5.72 6.01 5.94 5.94 6.05 6.15 6.27 6.43 6.57
72   มาซิโดเนียเหนือ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.10 6.03 5.89 5.97 5.87 5.57 5.23 6.02 6.25 6.16 6.16 6.16 6.16 6.21 6.33
46   โปแลนด์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04 6.80 6.85 6.62 6.67 6.67 6.83 7.09 7.47 7.12 7.12 7.12 7.05 7.30 7.30
61   โรมาเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45 6.43 6.40 6.49 6.38 6.44 6.62 6.68 6.68 6.54 6.54 6.54 6.60 7.06 7.06
146   รัสเซีย อำนาจนิยม 2.28 3.24 3.31 3.11 2.94 3.17 3.24 3.31 3.39 3.59 3.74 3.92 4.26 4.48 5.02
68   เซอร์เบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.33 6.36 6.22 6.41 6.41 6.41 6.57 6.71 6.71 6.67 6.33 6.33 6.33 6.49 6.62
43   สโลวาเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.07 7.03 6.97 7.17 7.10 7.16 7.29 7.29 7.35 7.35 7.35 7.35 7.35 7.33 7.40
31   สโลวีเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.75 7.54 7.54 7.50 7.50 7.50 7.51 7.57 7.57 7.88 7.88 7.76 7.69 7.96 7.96
157   ทาจิกิสถาน อำนาจนิยม 1.94 1.94 1.94 1.93 1.93 1.93 1.89 1.95 2.37 2.51 2.51 2.51 2.51 2.45 2.45
161   เติร์กเมนิสถาน อำนาจนิยม 1.66 1.66 1.72 1.72 1.72 1.72 1.83 1.83 1.83 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.83
87   ยูเครน กึ่งอำนาจนิยม 5.42 5.57 5.81 5.90 5.69 5.69 5.70 5.70 5.42 5.84 5.91 5.94 6.30 6.94 6.94
149   อุซเบกิสถาน อำนาจนิยม 2.12 2.12 2.12 2.01 2.01 1.95 1.95 1.95 2.45 1.72 1.72 1.74 1.74 1.74 1.85
ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 50   อาร์เจนตินา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.85 6.81 6.95 7.02 7.02 6.96 6.96 7.02 6.84 6.84 6.84 6.84 6.84 6.63 6.63
100   โบลิเวีย กึ่งอำนาจนิยม 4.51 4.65 5.08 4.84 5.70 5.49 5.63 5.75 5.79 5.79 5.84 5.84 5.92 6.15 5.98
51   บราซิล ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.78 6.86 6.92 6.86 6.97 6.86 6.90 6.96 7.38 7.12 7.12 7.12 7.12 7.38 7.38
19   ชิลี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.22 7.92 8.28 8.08 7.97 7.84 7.78 7.84 7.80 7.80 7.54 7.54 7.67 7.89 7.89
53   โคลอมเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.72 6.48 7.04 7.13 6.96 6.67 6.67 6.62 6.55 6.55 6.63 6.63 6.55 6.54 6.40
17   คอสตาริกา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.29 8.07 8.16 8.13 8.07 7.88 7.88 7.96 8.03 8.03 8.10 8.10 8.04 8.04 8.04
139   คิวบา อำนาจนิยม 2.65 2.59 2.84 2.84 3.00 3.31 3.46 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
65   สาธารณรัฐโดมินิกัน ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.39 6.45 6.32 6.54 6.54 6.66 6.67 6.67 6.67 6.74 6.49 6.20 6.20 6.20 6.13
81   เอกวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.69 5.71 6.13 6.33 6.27 6.02 5.81 5.87 5.87 5.87 5.78 5.72 5.77 5.64 5.64
93   เอลซัลวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.06 5.72 5.90 6.15 5.96 6.43 6.64 6.64 6.53 6.53 6.47 6.47 6.47 6.40 6.22
98   กัวเตมาลา กึ่งอำนาจนิยม 4.68 4.62 4.97 5.26 5.60 5.86 5.92 5.92 5.81 5.81 5.88 5.88 6.05 6.07 6.07
67   กายอานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.34 6.25 6.01 6.15 6.67 6.46 6.25 6.05 5.91 6.05 6.05 6.05 6.05 6.12 6.15
135   เฮติ อำนาจนิยม 2.81 3.48 4.22 4.57 4.91 4.03 4.02 3.94 3.82 3.94 3.96 4.00 4.00 4.19 4.19
91   ฮอนดูรัส กึ่งอำนาจนิยม 5.15 5.10 5.36 5.42 5.63 5.72 5.92 5.84 5.84 5.84 5.84 5.84 5.76 6.18 6.25
42   จาเมกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.13 7.13 7.13 6.96 7.02 7.29 7.39 7.39 7.39 7.39 7.39 7.13 7.21 7.21 7.34
89   เม็กซิโก กึ่งอำนาจนิยม 5.25 5.57 6.07 6.09 6.19 6.41 6.47 6.55 6.68 6.91 6.90 6.93 6.93 6.78 6.67
143   นิการากัว อำนาจนิยม 2.50 2.69 3.60 3.55 3.63 4.66 4.81 5.26 5.32 5.46 5.56 5.56 5.73 6.07 5.68
49   ปานามา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.91 6.85 7.18 7.05 7.05 7.08 7.13 7.19 7.08 7.08 7.08 7.08 7.15 7.35 7.35
77   ปารากวัย กึ่งอำนาจนิยม 5.89 5.86 6.18 6.24 6.24 6.31 6.27 6.33 6.26 6.26 6.26 6.40 6.40 6.40 6.16
75   เปรู กึ่งอำนาจนิยม 5.92 6.09 6.53 6.60 6.60 6.49 6.65 6.58 6.54 6.54 6.47 6.59 6.40 6.31 6.11
48   ซูรินาม ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.95 6.82 6.82 6.98 6.98 6.76 6.77 6.77 6.77 6.77 6.65 6.65 6.65 6.58 6.52
41   ตรินิแดดและโตเบโก ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.04 7.10 7.10 6.99 6.99 6.99 7.16 7.16 7.21 7.18
11   อุรุกวัย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.91 8.85 8.61 8.38 8.38 8.12 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17 8.10 8.08 7.96
147   เวเนซุเอลา อำนาจนิยม 2.23 2.11 2.76 2.88 3.16 3.87 4.68 5.00 5.07 5.07 5.15 5.08 5.18 5.34 5.42
เอเชียและออสตราเลเชีย 167   อัฟกานิสถาน อำนาจนิยม 0.32 0.32 2.85 2.85 2.97 2.55 2.55 2.77 2.77 2.48 2.48 2.48 2.48 3.02 3.06
15   ออสเตรเลีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.71 8.90 8.96 9.09 9.09 9.09 9.01 9.01 9.01 9.13 9.22 9.22 9.22 9.09 9.09
73   บังกลาเทศ กึ่งอำนาจนิยม 5.99 5.99 5.99 5.88 5.57 5.43 5.73 5.73 5.78 5.86 5.86 5.86 5.87 5.52 6.11
84   ภูฏาน กึ่งอำนาจนิยม 5.54 5.71 5.71 5.30 5.30 5.08 4.93 4.93 4.87 4.82 4.65 4.57 4.68 4.30 2.62
121   กัมพูชา อำนาจนิยม 3.18 2.90 3.10 3.53 3.59 3.63 4.27 4.27 4.78 4.60 4.96 4.87 4.87 4.87 4.77
156   จีน อำนาจนิยม 1.94 2.21 2.27 2.26 3.32 3.10 3.18 3.14 3.00 3.00 3.00 3.14 3.14 3.04 2.97
83   ฟีจี กึ่งอำนาจนิยม 5.55 5.61 5.72 5.85 5.85 5.85 5.64 5.69 5.61 3.61 3.67 3.67 3.62 5.11 5.66
88   ฮ่องกง กึ่งอำนาจนิยม 5.28 5.60 5.57 6.02 6.15 6.31 6.42 6.50 6.46 6.42 6.42 5.92 5.92 5.85 6.03
46   อินเดีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04 6.91 6.61 6.90 7.23 7.23 7.81 7.74 7.92 7.69 7.52 7.30 7.28 7.80 7.68
54   อินโดนีเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.71 6.71 6.30 6.48 6.39 6.39 6.97 7.03 6.95 6.82 6.76 6.53 6.53 6.34 6.41
16   ญี่ปุ่น ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.33 8.15 8.13 7.99 7.99 7.88 7.99 7.96 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.25 8.15
159   ลาว อำนาจนิยม 1.77 1.77 1.77 2.14 2.37 2.37 2.37 2.21 2.21 2.21 2.32 2.10 2.10 2.10 2.10
40   มาเลเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.30 7.24 7.19 7.16 6.88 6.54 6.54 6.43 6.49 6.49 6.41 6.19 6.19 6.36 5.98
66   มองโกเลีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.35 6.42 6.48 6.50 6.50 6.50 6.62 6.62 6.62 6.51 6.35 6.23 6.36 6.60 6.60
166   พม่า อำนาจนิยม 0.74 1.02 3.04 3.55 3.83 3.83 4.20 4.14 3.05 2.76 2.35 1.77 1.77 1.77 1.77
101   เนปาล กึ่งอำนาจนิยม 4.49 4.41 5.22 5.28 5.18 5.18 4.86 4.77 4.77 4.77 4.16 4.24 4.24 4.05 3.42
2   นิวซีแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.61 9.37 9.25 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.26 9.19 9.01
165   เกาหลีเหนือ อำนาจนิยม 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 0.86 1.03
107   ปากีสถาน กึ่งอำนาจนิยม 4.13 4.31 4.31 4.25 4.17 4.26 4.33 4.40 4.64 4.64 4.57 4.55 4.55 4.46 3.92
74   ปาปัวนิวกินี กึ่งอำนาจนิยม 5.97 6.10 6.10 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.36 6.32 6.32 6.54 6.54 6.54
52   ฟิลิปปินส์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.73 6.62 6.56 6.64 6.71 6.71 6.94 6.84 6.77 6.41 6.30 6.12 6.12 6.12 6.48
70   สิงคโปร์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.22 6.23 6.03 6.02 6.38 6.32 6.38 6.14 6.03 5.92 5.88 5.89 5.89 5.89 5.89
24   เกาหลีใต้ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.03 8.16 8.01 8.00 8.00 8.00 7.92 7.97 8.06 8.06 8.13 8.06 8.11 8.01 7.88
60   ศรีลังกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.47 6.14 6.14 6.27 6.19 6.48 6.48 6.42 5.69 5.69 5.75 6.58 6.64 6.61 6.58
10   ไต้หวัน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.99 8.99 8.94 7.73 7.73 7.73 7.79 7.83 7.65 7.57 7.57 7.46 7.52 7.82 7.82
55   ไทย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.67 6.04 6.04 6.32 4.63 4.63 4.92 5.09 5.39 6.25 6.55 6.55 6.55 6.81 5.67
44   ติมอร์-เลสเต ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.06 7.06 7.06 7.19 7.19 7.19 7.24 7.24 7.24 7.24 7.16 7.22 7.22 7.22 6.41
138   เวียดนาม อำนาจนิยม 2.73 2.94 2.94 3.08 3.08 3.08 3.38 3.53 3.41 3.29 2.89 2.96 2.94 2.53 2.75
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 113   แอลจีเรีย อำนาจนิยม 3.66 3.77 3.77 4.01 3.50 3.56 3.56 3.95 3.83 3.83 3.83 3.44 3.44 3.32 3.17
142   บาห์เรน อำนาจนิยม 2.52 2.52 2.49 2.55 2.71 2.71 2.79 2.79 2.87 2.87 2.53 2.92 3.49 3.38 3.53
131   อียิปต์ อำนาจนิยม 2.93 2.93 2.93 3.06 3.36 3.36 3.31 3.18 3.16 3.27 4.56 3.95 3.07 3.89 3.90
154   อิหร่าน อำนาจนิยม 1.96 1.95 2.20 2.38 2.45 2.45 2.34 2.16 1.98 1.98 1.98 1.98 1.94 2.83 2.93
124   อิรัก อำนาจนิยม 3.13 3.51 3.62 3.74 4.06 4.09 4.08 4.08 4.23 4.10 4.10 4.03 4.00 4.00 4.01
29   อิสราเอล ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.93 7.97 7.84 7.86 7.79 7.79 7.85 7.77 7.63 7.53 7.53 7.53 7.48 7.48 7.28
122   จอร์แดน อำนาจนิยม 3.17 3.49 3.62 3.93 3.93 3.87 3.96 3.86 3.76 3.76 3.76 3.89 3.74 3.93 3.92
111   คูเวต อำนาจนิยม 3.83 3.91 3.80 3.93 3.85 3.85 3.85 3.85 3.78 3.78 3.78 3.74 3.88 3.39 3.09
115   เลบานอน อำนาจนิยม 3.64 3.84 4.16 4.36 4.63 4.72 4.86 4.86 5.12 5.05 5.05 5.32 5.82 5.62 5.82
151   ลิเบีย อำนาจนิยม 2.06 1.95 1.95 2.02 2.19 2.32 2.25 2.25 3.80 4.82 5.15 3.55 1.94 2.00 1.84
95   โมร็อกโก กึ่งอำนาจนิยม 5.04 5.04 5.04 5.10 4.99 4.87 4.77 4.66 4.00 4.07 4.07 3.83 3.79 3.88 3.90
125   โอมาน อำนาจนิยม 3.12 3.00 3.00 3.06 3.04 3.04 3.04 3.04 3.15 3.26 3.26 3.26 2.86 2.98 2.77
110   ปาเลสไตน์ อำนาจนิยม 3.86 3.94 3.83 3.89 4.39 4.46 4.49 4.57 4.72 4.80 4.80 4.97 5.44 5.83 6.01
114   กาตาร์ อำนาจนิยม 3.65 3.65 3.24 3.19 3.19 3.19 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.09 2.92 2.78
150   ซาอุดีอาระเบีย อำนาจนิยม 2.08 2.08 2.08 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.82 1.82 1.71 1.77 1.84 1.90 1.92
144   ซูดาน อำนาจนิยม 2.47 2.47 2.54 2.70 2.15 2.15 2.37 2.37 2.54 2.54 2.38 2.38 2.42 2.81 2.90
163   ซีเรีย อำนาจนิยม 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.74 1.86 1.63 1.99 2.31 2.18 2.36
85   ตูนิเซีย กึ่งอำนาจนิยม 5.51 5.99 6.59 6.72 6.41 6.32 6.40 6.72 6.31 5.76 5.67 5.53 2.79 2.96 3.06
133   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อำนาจนิยม 2.90 2.90 2.70 2.76 2.76 2.69 2.75 2.75 2.64 2.52 2.58 2.58 2.52 2.60 2.42
155   เยเมน อำนาจนิยม 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.07 2.07 2.24 2.79 2.79 3.12 2.57 2.64 2.95 2.98
แอฟริกาใต้สะฮารา 109   แองโกลา อำนาจนิยม 3.96 3.37 3.66 3.72 3.62 3.62 3.40 3.35 3.35 3.35 3.35 3.32 3.32 3.35 2.41
104   เบนิน กึ่งอำนาจนิยม 4.28 4.19 4.58 5.09 5.74 5.61 5.67 5.72 5.65 5.87 6.00 6.06 6.17 6.06 6.16
32   บอตสวานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.73 7.73 7.62 7.81 7.81 7.81 7.87 7.87 7.87 7.98 7.85 7.63 7.63 7.47 7.60
127   บูร์กินาฟาโซ อำนาจนิยม 3.08 3.84 3.73 4.04 4.75 4.75 4.70 4.70 4.09 4.15 3.52 3.59 3.59 3.60 3.72
148   บุรุนดี อำนาจนิยม 2.13 2.13 2.14 2.15 2.33 2.33 2.40 2.49 3.33 3.41 3.60 4.01 4.01 4.51 4.51
35   กาบูเวร์ดี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.65 7.65 7.65 7.78 7.88 7.88 7.94 7.81 7.81 7.92 7.92 7.92 7.94 7.81 7.43
140   แคเมอรูน อำนาจนิยม 2.56 2.56 2.77 2.85 3.28 3.61 3.46 3.66 3.41 3.41 3.44 3.41 3.41 3.46 3.27
164   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อำนาจนิยม 1.35 1.43 1.32 1.32 1.52 1.52 1.61 1.57 1.49 1.49 1.99 1.82 1.82 1.86 1.61
160   ชาด อำนาจนิยม 1.67 1.67 1.55 1.61 1.61 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.62 1.62 1.52 1.52 1.65
120   คอโมโรส อำนาจนิยม 3.20 3.20 3.09 3.15 3.71 3.71 3.71 3.71 3.52 3.52 3.52 3.52 3.41 3.58 3.90
136   สาธารณรัฐคองโก อำนาจนิยม 2.79 2.79 3.11 3.11 3.31 3.25 2.91 2.91 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 2.94 3.19
106   โกตดิวัวร์ กึ่งอำนาจนิยม 4.22 4.22 4.11 4.05 4.15 3.93 3.81 3.31 3.53 3.25 3.25 3.08 3.02 3.27 3.38
162   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อำนาจนิยม 1.48 1.40 1.13 1.13 1.49 1.61 1.93 2.11 1.75 1.83 1.92 2.15 2.15 2.28 2.76
137   จิบูตี อำนาจนิยม 2.74 2.74 2.71 2.77 2.87 2.76 2.83 2.90 2.99 2.96 2.74 2.68 2.20 2.37 2.37
158   อิเควทอเรียลกินี อำนาจนิยม 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.81 1.70 1.77 1.66 1.77 1.83 1.77 1.84 2.19 2.09
152   เอริเทรีย อำนาจนิยม 2.03 2.03 2.15 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.44 2.40 2.40 2.34 2.31 2.31 2.31
129   เอสวาตีนี อำนาจนิยม 3.01 3.08 3.08 3.14 3.03 3.03 3.03 3.09 3.09 3.20 3.20 3.26 2.90 3.04 2.93
122   เอธิโอเปีย อำนาจนิยม 3.17 3.30 3.38 3.44 3.35 3.42 3.60 3.83 3.72 3.83 3.72 3.79 3.68 4.52 4.72
118   กาบอง อำนาจนิยม 3.40 3.40 3.54 3.61 3.61 3.61 3.74 3.76 3.76 3.76 3.56 3.48 3.29 3.00 2.72
102   แกมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 4.47 4.41 4.49 4.33 4.31 4.06 2.91 2.97 3.05 3.31 3.31 3.38 3.38 4.19 4.39
63   กานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.43 6.50 6.50 6.63 6.63 6.69 6.75 6.86 6.33 6.33 6.02 6.02 6.02 5.35 5.35
145   กินี อำนาจนิยม 2.32 2.28 3.08 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.01 2.84 2.79 2.79 2.79 2.09 2.02
140   กินี-บิสเซา อำนาจนิยม 2.56 2.75 2.63 2.63 1.98 1.98 1.98 1.93 1.93 1.26 1.43 1.99 1.99 1.99 2.00
94   เคนยา กึ่งอำนาจนิยม 5.05 5.05 5.05 5.18 5.11 5.11 5.33 5.33 5.13 5.13 4.71 4.71 4.71 4.79 5.08
71   เลโซโท ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.19 6.30 6.30 6.54 6.64 6.64 6.59 6.59 6.66 6.66 6.66 6.33 6.02 6.29 6.48
86   ไลบีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 5.43 5.43 5.32 5.45 5.35 5.23 5.31 4.95 4.95 4.95 4.95 5.07 5.07 5.25 5.22
80   มาดากัสการ์ กึ่งอำนาจนิยม 5.70 5.70 5.70 5.64 5.22 5.11 5.07 4.85 4.42 4.32 3.93 3.93 3.94 5.57 5.82
76   มาลาวี กึ่งอำนาจนิยม 5.91 5.74 5.74 5.50 5.49 5.49 5.55 5.55 5.66 6.00 6.08 5.84 5.84 5.13 4.97
119   มาลี อำนาจนิยม 3.23 3.48 3.93 4.92 5.41 5.64 5.70 5.70 5.79 5.90 5.12 6.36 6.01 5.87 5.99
108   มอริเตเนีย กึ่งอำนาจนิยม 4.03 4.03 3.92 3.92 3.82 3.82 3.96 3.96 4.17 4.17 4.17 4.17 3.86 3.91 3.12
21   มอริเชียส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.14 8.08 8.14 8.22 8.22 8.22 8.28 8.27 8.17 8.17 8.17 8.04 8.04 8.04 8.04
117   โมซัมบิก อำนาจนิยม 3.51 3.51 3.51 3.65 3.85 4.02 4.02 4.60 4.66 4.77 4.88 4.90 4.90 5.49 5.28
58   นามิเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.52 6.52 6.52 6.43 6.25 6.31 6.31 6.31 6.24 6.24 6.24 6.24 6.23 6.48 6.54
112   ไนเจอร์ อำนาจนิยม 3.73 3.22 3.29 3.29 3.76 3.76 3.96 4.62 4.02 4.08 4.16 4.16 3.38 3.41 3.54
105   ไนจีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 4.23 4.11 4.10 4.12 4.44 4.44 4.50 3.85 3.76 3.77 3.77 3.83 3.47 3.53 3.52
126   รวันดา อำนาจนิยม 3.10 3.10 3.10 3.16 3.35 3.19 3.07 3.07 3.25 3.38 3.36 3.25 3.25 3.71 3.82
79   เซเนกัล กึ่งอำนาจนิยม 5.72 5.53 5.67 5.81 6.15 6.15 6.21 6.08 6.15 6.15 6.09 5.51 5.27 5.37 5.37
96   เซียร์ราลีโอน กึ่งอำนาจนิยม 5.03 4.97 4.86 4.86 4.66 4.66 4.55 4.55 4.56 4.64 4.71 4.51 4.51 4.11 3.57
45   แอฟริกาใต้ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.05 7.05 7.05 7.24 7.24 7.24 7.41 7.56 7.82 7.90 7.79 7.79 7.79 7.91 7.91
92   แทนซาเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.10 5.10 5.10 5.16 5.41 5.47 5.76 5.58 5.77 5.77 5.88 5.64 5.64 5.28 5.18
130   โตโก อำนาจนิยม 2.99 2.80 2.80 3.30 3.10 3.05 3.32 3.41 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 2.43 1.75
99   ยูกันดา กึ่งอำนาจนิยม 4.55 4.48 4.94 5.02 5.20 5.09 5.26 5.22 5.22 5.22 5.16 5.13 5.05 5.03 5.14
78   แซมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 5.80 5.72 4.86 5.09 5.61 5.68 5.99 6.28 6.39 6.26 6.26 6.19 5.68 5.25 5.25
132   ซิมบับเว อำนาจนิยม 2.92 2.92 3.16 3.16 3.16 3.16 3.05 3.05 2.78 2.67 2.67 2.68 2.64 2.53 2.62

ส่วนประกอบ แก้

ตารางต่อไปนี้แสดงทั้ง 5 ส่วนประกอบที่ประกอบกันเป็นคะแนนของแต่ละประเทศในปี 2022 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2021

ปี 2022
ลำดับที่ Δ อันดับ ประเทศ ระดับ คะแนนโดยรวม Δ Score กระบวนการเลือกตั้งและพหุนิยม การทำงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เสรีภาพพลเมือง
ประชาธิปไตยสมบูรณ์
1     นอร์เวย์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.81   0.06 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41
2     นิวซีแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.61   0.14 10.00 9.29 10.00 8.75 10.00
3   2   ไอซ์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.52   0.34 10.00 9.64 8.89 9.38 9.71
4     สวีเดน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.39   0.13 9.58 9.64 8.33 10.00 9.41
5   2   ฟินแลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.29   0.02 10.00 9.64 8.33 8.75 9.71
6     เดนมาร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.28   0.19 10.00 9.29 8.33 9.38 9.41
7   2   สวิตเซอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.14   0.24 9.58 9.29 8.33 9.38 9.12
8   1   ไอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.13   0.13 10.00 8.21 8.33 10.00 9.12
9   2   เนเธอร์แลนด์ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 9.00   0.12 9.58 8.93 8.33 8.75 9.41
10   2   ไต้หวัน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.99   10.00 9.64 7.78 8.13 9.41
11   2   อุรุกวัย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.91   0.06 10.00 8.93 7.78 8.13 9.71
12     แคนาดา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.88   0.01 10.00 8.57 8.89 8.13 8.82
13   1   ลักเซมเบิร์ก ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.81   0.13 10.00 8.93 6.67 8.75 9.71
14   1   เยอรมนี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.80   0.13 9.58 8.57 8.33 8.13 9.41
15   6   ออสเตรเลีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.71   0.19 10.00 8.57 7.78 7.50 9.71
16   1   ญี่ปุ่น ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.33   0.18 9.17 8.57 6.67 8.13 9.12
17   3   คอสตาริกา ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.29   0.22 9.58 7.50 7.78 6.88 9.71
18     สหราชอาณาจักร ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.28   0.18 9.58 7.50 8.33 6.88 9.12
19   6   ชิลี ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.22   0.30 9.58 8.21 6.67 7.50 9.12
20     ออสเตรีย ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.20   0.13 9.58 7.14 8.89 6.88 8.53
21   2   มอริเชียส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.14   0.06 9.17 7.86 6.11 8.75 8.82
22     ฝรั่งเศส ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07   0.08 9.58 7.86 7.78 6.88 8.24
  2   สเปน ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.07   0.13 9.58 7.50 7.22 7.50 8.53
24   8   เกาหลีใต้ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ 8.03   0.13 9.58 8.57 7.22 6.25 8.53
ประชาธิปไตยบกพร่อง
25   4   เช็กเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97   0.23 9.58 6.43 7.22 7.50 9.12
  9   กรีซ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.97   0.41 10.00 7.14 6.67 7.50 8.53
27     เอสโตเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.96   0.12 9.58 7.86 6.67 6.88 8.82
28     โปรตุเกส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.95   0.13 9.58 7.50 6.67 6.88 9.12
29   6   อิสราเอล ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.93   0.04 9.58 7.86 9.44 6.88 5.88
30   4   สหรัฐ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.85   9.17 6.43 8.89 6.25 8.53
31   4   สโลวีเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.75   0.21 9.58 7.14 7.22 6.25 8.53
32   2   บอตสวานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.73   9.17 6.79 6.67 7.50 8.53
33     มอลตา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.70   0.13 9.17 7.14 5.56 8.13 8.53
34   3   อิตาลี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.69   0.01 9.58 6.79 7.22 7.50 7.35
35   3   กาบูเวร์ดี ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.65   9.17 7.00 6.67 6.88 8.53
36     เบลเยียม ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.64   0.13 9.58 8.21 5.00 6.88 8.53
37     ไซปรัส ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.38   0.05 9.17 5.36 6.67 6.88 8.82
38     ลัตเวีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.37   0.06 9.58 6.07 6.11 6.25 8.82
39   1   ลิทัวเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.31   0.13 9.58 6.43 6.11 5.63 8.82
40   1   มาเลเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.30   0.06 9.58 7.86 7.22 6.25 5.59
41     ตรินิแดดและโตเบโก ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.16   9.58 7.14 6.11 5.63 7.35
42     จาเมกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.13   8.75 7.14 5.00 6.25 8.53
43   2   สโลวาเกีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.07   0.04 9.58 6.07 5.56 5.63 8.53
44   1   ติมอร์-เลสเต ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.06   9.58 5.93 5.56 6.88 7.35
45   1   แอฟริกาใต้ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.05   7.42 7.14 8.33 5.00 7.35
46     อินเดีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04   0.13 8.67 7.50 7.22 5.63 6.18
  5   โปแลนด์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 7.04   0.24 9.17 6.07 6.67 6.25 7.06
48   1   ซูรินาม ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.95   0.13 9.58 6.43 6.11 5.00 7.65
49   1   ปานามา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.91   0.06 9.58 6.07 7.22 3.75 7.94
50     อาร์เจนตินา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.85   9.17 5.00 7.78 4.38 7.94
51   4   บราซิล ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.78   0.08 9.58 5.00 6.67 5.00 7.65
52   2   ฟิลิปปินส์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.73   0.11 9.17 5.00 7.78 4.38 7.35
53   6   โคลอมเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.72   0.25 9.17 6.07 6.67 3.75 7.94
54   2   อินโดนีเซีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.71   7.92 7.86 7.22 4.38 6.18
55   17   ไทย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.67   0.63 7.42 6.07 8.33 5.63 5.88
56     ฮังการี ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.64   0.14 8.33 6.79 4.44 6.88 6.76
57   4   บัลแกเรีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.53   0.11 9.17 5.36 6.11 4.38 7.65
58   3   นามิเบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.52   7.00 5.36 6.67 5.63 7.94
59   3   โครเอเชีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.50   9.17 6.07 6.11 4.38 6.76
60   7   ศรีลังกา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.47   0.33 7.00 5.71 7.22 6.25 6.18
61   13   มอนเตเนโกร ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45   0.43 7.42 6.79 7.22 3.75 7.06
    โรมาเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.45   0.02 9.17 6.43 5.56 3.75 7.35
63   7   กานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.43   0.07 8.33 5.00 6.67 6.25 5.88
64   4   แอลเบเนีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.41   0.30 7.00 6.43 5.00 6.25 7.35
65   5   สาธารณรัฐโดมินิกัน ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.39   0.06 9.17 5.36 7.22 3.13 7.06
66   4   มองโกเลีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.35   0.07 8.75 5.36 6.11 5.63 5.88
67   2   กายอานา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.34   0.09 6.92 6.07 6.67 5.00 7.06
68   5   เซอร์เบีย ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.33   0.03 7.83 6.07 6.67 3.75 7.35
69     มอลโดวา ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.23   0.13 7.42 5.36 7.22 4.38 6.76
70   4   สิงคโปร์ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.22   0.01 4.83 7.86 4.44 7.50 6.47
71   7   เลโซโท ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.19   0.11 9.17 4.14 5.56 5.63 6.47
72   1   มาซิโดเนียเหนือ ประชาธิปไตยบกพร่อง 6.10   0.07 7.83 6.07 6.11 3.13 7.35
กึ่งอำนาจนิยม
73   2   บังกลาเทศ กึ่งอำนาจนิยม 5.99   7.42 6.07 5.56 5.63 5.29
74   5   ปาปัวนิวกินี กึ่งอำนาจนิยม 5.97   0.13 6.92 6.07 3.89 5.63 7.35
75   4   เปรู กึ่งอำนาจนิยม 5.92   0.17 8.75 5.71 5.56 3.13 6.47
76   2   มาลาวี กึ่งอำนาจนิยม 5.91   0.17 7.00 4.29 5.56 6.25 6.47
77     ปารากวัย กึ่งอำนาจนิยม 5.89   0.03 8.75 5.36 6.11 1.88 7.35
78   1   แซมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 5.80   0.08 7.92 3.64 5.00 6.88 5.59
79   9   เซเนกัล กึ่งอำนาจนิยม 5.72   0.19 6.58 5.71 4.44 6.25 5.59
80   3   มาดากัสการ์ กึ่งอำนาจนิยม 5.70   7.92 3.57 6.67 5.63 4.71
81     เอกวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.69   0.02 8.75 5.00 6.67 1.88 6.18
82   7   อาร์มีเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.63   0.14 7.92 5.71 6.11 3.13 5.29
83   1   ฟีจี กึ่งอำนาจนิยม 5.55   0.06 6.58 5.00 5.56 5.63 5.00
84   3   ภูฏาน กึ่งอำนาจนิยม 5.54   0.24 8.75 5.93 3.33 5.00 4.71
85   10   ตูนิเซีย กึ่งอำนาจนิยม 5.51   0.48 6.17 4.64 6.11 5.63 5.00
86   4   ไลบีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 5.43   7.42 2.71 6.11 5.63 5.29
87   1   ยูเครน กึ่งอำนาจนิยม 5.42   0.15 6.50 2.71 7.22 6.25 4.41
88   3   ฮ่องกง กึ่งอำนาจนิยม 5.28   0.32 2.75 3.29 5.56 6.88 7.94
89   3   เม็กซิโก กึ่งอำนาจนิยม 5.25   0.32 6.92 4.64 7.22 1.88 5.59
90   1   จอร์เจีย กึ่งอำนาจนิยม 5.20   0.08 7.00 3.57 6.11 3.75 5.59
91   1   ฮอนดูรัส กึ่งอำนาจนิยม 5.15   0.05 8.75 3.93 5.00 2.50 5.59
92     แทนซาเนีย กึ่งอำนาจนิยม 5.10   4.83 5.00 5.00 6.25 4.41
93   14   เอลซัลวาดอร์ กึ่งอำนาจนิยม 5.06   0.66 8.33 3.57 5.56 3.13 4.71
94     เคนยา กึ่งอำนาจนิยม 5.05   3.50 5.36 6.67 5.63 4.12
95     โมร็อกโก กึ่งอำนาจนิยม 5.04   5.25 4.64 5.56 5.63 4.12
96   1   เซียร์ราลีโอน กึ่งอำนาจนิยม 5.03   0.06 6.58 2.86 4.44 6.25 5.00
97   2   บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา กึ่งอำนาจนิยม 5.00   0.04 7.00 4.00 5.00 3.13 5.88
98   1   กัวเตมาลา กึ่งอำนาจนิยม 4.68   0.06 6.92 3.93 3.89 2.50 6.18
99   1   ยูกันดา กึ่งอำนาจนิยม 4.55   0.07 3.42 3.57 3.89 6.88 5.00
100   2   โบลิเวีย กึ่งอำนาจนิยม 4.51   0.14 4.75 4.29 6.67 1.25 5.59
101     เนปาล กึ่งอำนาจนิยม 4.49   0.08 4.83 5.36 4.44 2.50 5.29
102   1   แกมเบีย กึ่งอำนาจนิยม 4.47   0.06 4.42 4.29 3.89 5.63 4.12
103     ตุรกี กึ่งอำนาจนิยม 4.35   3.50 5.00 5.56 5.63 2.06
104   2   เบนิน กึ่งอำนาจนิยม 4.28   0.09 1.67 5.71 3.33 6.25 4.41
105   2   ไนจีเรีย กึ่งอำนาจนิยม 4.23   0.12 5.17 3.93 3.89 3.75 4.41
106   1   โกตดิวัวร์ กึ่งอำนาจนิยม 4.22   4.33 2.86 4.44 5.63 3.82
107   3   ปากีสถาน กึ่งอำนาจนิยม 4.13   0.18 5.67 5.00 2.78 2.50 4.71
108     มอริเตเนีย กึ่งอำนาจนิยม 4.03   3.50 3.57 5.56 3.13 4.41
อำนาจนิยม
109   13   แองโกลา อำนาจนิยม 3.96   0.59 4.50 3.21 4.44 5.00 2.65
110   1   ปาเลสไตน์ อำนาจนิยม 3.86   0.08 2.92 0.14 8.33 4.38 3.53
111   1   คูเวต อำนาจนิยม 3.83   0.08 3.17 3.93 4.44 4.38 3.24
112   13   ไนเจอร์ อำนาจนิยม 3.73   0.51 2.92 1.50 3.89 5.63 4.71
113     แอลจีเรีย อำนาจนิยม 3.66   0.11 3.08 2.50 3.89 5.00 3.82
114     กาตาร์ อำนาจนิยม 3.65   1.50 4.29 3.33 5.63 3.53
115   4   เลบานอน อำนาจนิยม 3.64   0.20 3.50 0.79 6.67 3.13 4.12
116   1   คีร์กีซสถาน อำนาจนิยม 3.62   4.33 1.50 4.44 3.13 4.71
117   1   โมซัมบิก อำนาจนิยม 3.51   2.58 1.43 5.00 5.00 3.53
118   3   กาบอง อำนาจนิยม 3.40   2.17 1.86 4.44 5.00 3.53
119     มาลี อำนาจนิยม 3.23   0.25 1.17 0.00 5.56 5.63 3.82
120   6   คอโมโรส อำนาจนิยม 3.20   2.08 2.21 4.44 3.75 3.53
121   13   กัมพูชา อำนาจนิยม 3.18   0.28 0.00 3.21 5.00 5.63 2.06
122   1   เอธิโอเปีย อำนาจนิยม 3.17   0.13 0.42 2.86 6.11 5.00 1.47
  4   จอร์แดน อำนาจนิยม 3.17   0.32 2.67 3.21 3.89 3.13 2.94
124   8   อิรัก อำนาจนิยม 3.13   0.38 5.25 0.00 6.11 3.13 1.18
125   5   โอมาน อำนาจนิยม 3.12   0.12 0.08 3.93 2.78 5.00 3.82
126   1   รวันดา อำนาจนิยม 3.10   1.42 4.29 2.78 4.38 2.65
127   16   บูร์กินาฟาโซ อำนาจนิยม 3.08   0.76 0.00 2.50 5.00 4.38 3.53
  1   คาซัคสถาน อำนาจนิยม 3.08   0.50 3.21 5.00 3.75 2.94
129   1   เอสวาตีนี อำนาจนิยม 3.01   0.07 0.92 2.50 2.78 5.63 3.24
130   6   โตโก อำนาจนิยม 2.99   0.07 0.92 2.14 3.33 5.63 2.94
131   1   อียิปต์ อำนาจนิยม 2.93   1.33 3.21 3.33 5.00 1.76
132   1   ซิมบับเว อำนาจนิยม 2.92   0.00 2.50 3.89 5.00 3.24
133   1   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อำนาจนิยม 2.90   0.00 4.29 2.22 5.63 2.35
134   7   อาเซอร์ไบจาน อำนาจนิยม 2.87   0.19 0.50 2.86 3.33 5.00 2.65
135   16   เฮติ อำนาจนิยม 2.81   0.67 0.00 0.00 2.78 6.25 5.00
136   1   สาธารณรัฐคองโก อำนาจนิยม 2.79   0.00 2.50 4.44 3.75 3.24
137   2   จิบูตี อำนาจนิยม 2.74   0.00 1.29 4.44 5.63 2.35
138   7   เวียดนาม อำนาจนิยม 2.73   0.21 0.00 3.93 3.33 3.75 2.65
139   3   คิวบา อำนาจนิยม 2.65   0.06 0.00 3.21 3.33 3.75 2.94
140   3   แคเมอรูน อำนาจนิยม 2.56   0.33 2.14 3.89 4.38 2.06
  2   กินี-บิสเซา อำนาจนิยม 2.56   0.19 4.00 0.00 3.33 3.13 2.35
142   2   บาห์เรน อำนาจนิยม 2.52   0.42 2.71 3.33 4.38 1.76
143   3   นิการากัว อำนาจนิยม 2.50   0.19 0.00 2.14 3.33 4.38 2.65
144   1   ซูดาน อำนาจนิยม 2.47   0.00 1.43 4.44 5.00 1.47
145   2   กินี อำนาจนิยม 2.32   0.04 0.83 0.43 3.33 4.38 2.65
146   22   รัสเซีย อำนาจนิยม 2.28   0.96 0.92 2.14 2.22 3.75 2.35
147   4   เวเนซุเอลา อำนาจนิยม 2.23   0.12 0.00 1.07 5.56 1.88 2.65
148   1   บุรุนดี อำนาจนิยม 2.13   0.00 0.00 3.89 5.00 1.76
149   1   อุซเบกิสถาน อำนาจนิยม 2.12   0.08 1.86 2.78 5.00 0.88
150   2   ซาอุดีอาระเบีย อำนาจนิยม 2.08   0.00 3.57 2.22 3.13 1.47
151   3   ลิเบีย อำนาจนิยม 2.06   0.11 0.00 0.00 3.89 3.75 2.65
152   1   เอริเทรีย อำนาจนิยม 2.03   0.00 2.14 0.56 6.88 0.59
153   7   เบลารุส อำนาจนิยม 1.99   0.42 0.00 0.79 3.33 4.38 1.47
154     อิหร่าน อำนาจนิยม 1.96   0.25 0.00 2.50 3.33 2.50 1.47
155   1   เยเมน อำนาจนิยม 1.95   0.00 0.00 3.89 5.00 0.88
156   8   จีน อำนาจนิยม 1.94   0.27 0.00 3.21 2.78 3.13 0.59
  1   ทาจิกิสถาน อำนาจนิยม 1.94   0.00 2.21 2.22 4.38 0.88
158     อิเควทอเรียลกินี อำนาจนิยม 1.92   0.00 0.43 3.33 4.38 1.47
159     ลาว อำนาจนิยม 1.77   0.00 2.86 1.67 3.75 0.59
160     ชาด อำนาจนิยม 1.67   0.00 0.00 2.22 3.75 2.35
161     เติร์กเมนิสถาน อำนาจนิยม 1.66   0.00 0.79 2.22 5.00 0.29
162   2   สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อำนาจนิยม 1.48   0.08 1.17 0.00 2.22 3.13 0.88
163   1   ซีเรีย อำนาจนิยม 1.43   0.00 0.00 2.78 4.38 0.00
164   2   สาธารณรัฐแอฟริกากลาง อำนาจนิยม 1.35   0.08 0.83 0.00 1.67 1.88 2.35
165     เกาหลีเหนือ อำนาจนิยม 1.08   0.00 2.50 1.67 1.25 0.00
166     พม่า อำนาจนิยม 0.74   0.28 0.00 0.00 0.56 3.13 0.00
167     อัฟกานิสถาน อำนาจนิยม 0.32   0.00 0.07 0.00 1.25 0.29


หมายเหตุ แก้

 1. (2006–2021)
    9.01–10.00
    8.01–9.00
 2. (2006–2021)
    7.01–8.00
    6.01–7.00
 3. (2006–2021)
    5.01–6.00
    4.01–5.00
 4. (2006–2021)
    3.01–4.00
    2.01–3.00
    1.01–2.00
    0.00–1.00

อ้างอิง แก้

 1. "Democracy Index 2023: Age of conflict" (PDF). หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษแบบบริติช). 2024. p. 3.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้