พระราชพงศาวลีราชวงศ์สหราชอาณาจักร

นี่คือ พระราชพงศาวลีราชวงศ์สหราชอาณาจักร ตั้งแต่พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ (ผู้ปกครองทั้งอังกฤษและสกอตแลนด์) จนถึงปัจจุบันคือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร.

ก่อนพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษแก้ไข

ดูพระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์สกอตแลนด์ และพระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์อังกฤษ ซึ่งได้รวมถึงเวลส์, สกอตแลนด์ ,อังกฤษ; ทุกส่วนของสหราชอาณาจักร และช่วงที่พวกนอร์มันยึดครอง

สำหรับมุมมองแบบง่าย ดูที่: พระราชพงศาวลีพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร.

ตัวช่วยแก้ไข

  • - ขอบแดงคือพระมหากษัตริย์
  • - ขอบเข้มคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ (บิดามารดา, พระมเหสี และโอรสธิดา)
  • - ขอบอ่อนคือญาติพระองค์อื่น
  • นาม / ตำแหน่ง / วัน - อักษรสีเขียวคือบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่

ราชวงศ์สจวตแก้ไข

ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์แก้ไข

ราชวงศ์วินด์เซอร์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • "The Tudors (1485–1603) and the Stuarts (1603–1714)" (PDF). The official website of the British Monarchy. สืบค้นเมื่อ 2010-07-30.
  • "The Hanoverians (1714–1837)" (PDF). The official website of the British Monarchy. สืบค้นเมื่อ 2010-07-30.
  • "Saxe-Coburg & Gotha (1837–1917) and the Windsors (1917 – Present Day)" (PDF). The official website of the British Monarchy. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2010-12-02. สืบค้นเมื่อ 2010-07-30.