หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่

หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ (7 ธันวาคม พ.ศ. 2267 — 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294) พระนางเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้องในพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่กับสมเด็จพระราชินีคาโรลีเนอแห่งบริเตนใหญ่ และทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ โดยทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก พระนางเป็นพระมเหสีพระองค์แรกในพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 จนกระทั่งพระนางสวรรคต พระนางทรงเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเดนมาร์ก เนื่องจากทรงเป็นผู้อุปถัมภ์วงการศิลปะ การดนตรี การละครเดนมาร์กที่สำคัญพระองค์หนึ่ง และทรงพยายามนำพาเดนมาร์กสู่ความทันสมัย

หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
ระหว่าง6 สิงหาคม ค.ศ. 1746 – 19 ธันวาคม ค.ศ. 1751
ราชาภิเษก4 กันยายน ค.ศ. 1747
พระราชสมภพ7 ธันวาคม พ.ศ. 2267
พระตำหนักไลเชสเตอร์,ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ
สวรรคต19 ธันวาคม พ.ศ. 2294
พระราชวังคริสเตียนเบอร์ก,โคเปนเฮเกน, ประเทศเดนมาร์ก
(พระชนมายุ 27 พรรษา)
พระราชสวามีพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตรเจ้าชายคริสเตียน
โซเฟีย แม็กดาเลนาแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
เจ้าหญิงวิลเฮลมินา แคโรไลน์แห่งเดนมาร์ก
พระเจ้าคริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก
เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์ฮาโนเวอร์
โอลเดนบวร์ก (โดยการสมรส)
พระราชบิดาพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่
พระราชมารดาคาโรลีนแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค

ช่วงต้นของพระชนม์ชีพ

แก้

เจ้าหญิงหลุยส์แห่งบริเตนใหญ่ทรงประสูติในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2267 ณ พระตำหนักไลเชสเตอร์,ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ เป็นพระราชธิดาพระองค์ที่ 5 และทรงเป็นบุตรองค์สุดท้องใน เจ้าชายจอร์จแห่งเวลส์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่กับโซเฟีย โดโรเธียแห่งเซลล์ และพระมเหสีของพระองค์คือ มาร์เกรฟวีนคาร์โรไลน์แห่งอันสบาค ซึ่งเป็นพระราชธิดาใน จอร์จ เฟรเดอริก มาร์เกรฟแห่งบรานเดนบวร์ก-อันสบาคกับเจ้าหญิงเอเลโอนอร์ เอ็ดมูเทแห่งแซ็กซ์-ไอเซนาช พระชายาองค์ที่สอง ซึ่งทำให้พระนางมีศักดิ์เป็นพระนัดดาในอีเล็กเตอร์แห่งฮาโนเวอร์ เจ้าหญิงทรงเข้ารับพิธีศีลจุ่มในวันที่ 22 ธันวาคม ปีเดียวกัน

อภิเษกสมรสและสมเด็จพระราชินี

แก้
 
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก พระสวามี

เจ้าหญิงหลุยส์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก กับพระนางโซฟี พระราชพิธีถูกจัดขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2286 ณ อัลโทนา, ฮ็อลชไตน์ เจ้าหญิงหลุยส์จึงได้รับพระอิศริยยศ "เจ้าหญิงแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์" ทั้ง 2 พระองค์มีพระราชโอรสและพระธิดาทั้งหมด 5 พระองค์ มีเพียงพระองค์เดียวที่สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์คือ เจ้าชายคริสเตียนแห่งเดนมาร์ก การอภิเษกสมรสครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี เจ้าหญิงหลุยส์ทรงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องที่พระสวามีทรงนอกพระทัย ซึ่งทำให้พระสวามีทรงพอพระทัยและทรงใส่พระทัยในเจ้าหญิงยิ่งขึ้น

ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์กเสด็จสวรรคต พระสวามีทรงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก ทำให้พระนางทรงได้รับพระอิศริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ นับเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กพระองค์แรกในราชวงศ์โอลเดนบวร์กที่เป็นเจ้าหญิงแห่งอังกฤษ

พระราชินีหลุยส์ทรงเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่ชาวเดนมาร์ก และพระนางอาจมีส่วนทำให้พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 ทรงเป็นที่นิยมชมชอบไปด้วย พระนางทรงสนพระทัยในดนตรี การเต้นรำและการละคร พระนางทำให้ราชสำนักมีสีสันมากยิ่งขึ้นซึ่งในตอนนั้นราชสำนักเดนมาร์กเคร่งครัดในศาสนามากโดยสมเด็จพระพันปีหลวงโซฟี มัคดาเลเนอ พระสัสสุของพระนางทรงเป็นผู้ยึดมั่นในศาสนา ในปีพ.ศ. 2290 พระนางทรงริเริ่มนำโอเปร่าแนวอิตาเลียนซึ่งกำกับโดยปีเอโตร มินกอตตี มาแสดงในโรงละครของราชสำนัก และในพ.ศ. 2291 คณะละครดู ลอนเดล ทูร์เปของฝรั่งเศสได้รับเชิญมาแสดงที่เดนมาร์ก พระราชินีหลุยส์ทรงพอพระทัยในภาษาเดนมาร์กมากกว่าภาษาเยอรมันและทรงสนับสนุนให้ใช้ในราชสำนักแทนภาษาเยอรมันเดิม พระนางมักตรัสภาษาเดนมาร์กกับพระโอรสและพระธิดาเป็นประจำ ผู้คนในราชสำนักมักกล่าวชมพระนางว่า พระนางทรงเป็นผู้มีการศึกษาที่ดีและมีอัธยาศัยที่ดี แม้ว่าการสนทนาของพระนางจะไม่ไพเราะแต่ก็ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีที่ดี

สวรรคต

แก้
 
สมเดจพระราชินีหลุยส์แห่งเดนมาร์กกับมงกุฎสมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระราชินีหลุยส์สวรรคตในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294 ณ พระราชวังคริสเตียนเบอร์ก โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ด้วยภาวะแทรกซ้อนในการมีพระประสูติกาลก่อนกำหนดและพระบุตรในพระครรภ์ก็สิ้นพระชนม์ด้วยเช่นกัน สิริพระชนมายุเพียง 27 พรรษา รวมระยะเวลาดำรงเป็นสมเด็จพระราชินี 14 ปี พระบรมศพถูกฝังที่อาสนวิหารรอสกิลด์ พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 เสียพระทัยมากในการสิ้นพระชนม์ของพระมเหสี พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะสมรสใหม่ แต่ก็ต้องอภิเษกสมรสครั้งที่ 2 กับ ดัสเชสยูลีอาเนอ มารีอา แห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล ด้วยเหตุผลทางการเมือง ต่อมาเมื่อพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 เสด็จสวรรคต พระบรมศพได้ถูกฝังเคียงข้างพระราชินีหลุยส์

พระอิสริยยศ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชินีหลุยส์
 
ตราประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
การทูลHendes Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)
  • 7 ธันวาคม พ.ศ. 2267 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2270 : เจ้าหญิงลูอีสแห่งเวลส์
  • 11 มิถุนายน พ.ศ. 2270 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2286 : เจ้าหญิงลูอีสแห่งบริเตนใหญ่
  • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2286 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 : เจ้าหญิงพระชายาในเจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
  • 6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294 : สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก

พระโอรส-ธิดา

แก้
  พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส (ประสูติและสิ้นพระชนม์) และพระโอรส-ธิดา
  เจ้าชายคริสเตียน 17457 กรกฎาคม
พ.ศ. 2288
17473 มิถุนายน
พ.ศ. 2290
สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์
  โซเฟีย มักดาลีนาแห่งเดนมาร์ก 17463 กรกฎาคม
พ.ศ. 2289
181321 สิงหาคม
พ.ศ. 2356
อภิเษกสมรส 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2309
พระเจ้ากุสตาฟที่ 3 แห่งสวีเดน (พ.ศ. 2289–2335)
พระราชโอรส 1 พระองค์ คือ พระเจ้ากุสตาฟที่ 4 อดอล์ฟแห่งสวีเดน
  เจ้าหญิงวิลเฮลมินา แคโรไลน์ แลนด์เกรฟวีนแห่งเฮสส์ 174710 กรกฎาคม
พ.ศ. 2290
182019 มกราคม
พ.ศ. 2363
อภิเษกสมรส 1 กันยายน พ.ศ. 2307
วิลเลียมที่ 1 อีเล็กเตอร์แห่งเฮสส์ (พ.ศ. 2286–2364)
พระราชโอรส 2 พระองค์และพระราชธิดา 2 พระองค์ได้แก่
ดัสเชสมาเรีย เฟรเดอริกาแห่งอันฮัลท์-แบมเบิก
แคโรไลน์ อเมลี แลนด์เกรฟวีนแห่งเฮสส์-คาสเซิล
เจ้าชายเฟรเดอริก
วิลเลียมที่ 2 อีเล็กเตอร์แห่งเฮสส์
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 7 แห่งเดนมาร์ก 174929 มกราคม
พ.ศ. 2292
180812/13 มีนาคม
พ.ศ. 2351
ราชาภิเษกสมรส 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2309
เจ้าหญิงแคโรไลน์ มาทิลดาแห่งเวลส์ (พ.ศ. 2294–2318)
พระราชโอรส 1 พระองค์และพระราชธิดา 1 พระองค์ได้แก่
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 6 แห่งเดนมาร์ก
เจ้าหญิงหลุยส์ ออกัสตาแห่งเดนมาร์ก
  เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเดนมาร์ก 175030 มกราคม
พ.ศ. 2293
183112 มกราคม
พ.ศ. 2374
อภิเษกสมรส 30 สิงหาคม พ.ศ. 2309
เจ้าชายชาร์ลส์แห่งเฮสส์-คาสเซิล (พ.ศ. 2287–2379)
พระราชโอรส 3 พระองค์และพระราชธิดา 3 พระองค์ได้แก่
มารี โซฟีแห่งเฮสส์-คาสเซิล สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายวิลเฮล์มแห่งเฮสส์
เจ้าชายเฟรเดอริคแห่งเฮสส์
เจ้าหญิงจูเลียนแห่งเฮสส์
เจ้าชายคริสเตียนแห่งเฮสส์
เจ้าหญิงหลุยส์ แคโรไลน์แห่งเฮสส์-คาสเซิล

พระราชตระกูล

แก้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. ดยุคจอร์จที่ 1 แห่งบรันสวิค-ลุนเบิร์ก
 
 
 
 
 
 
 
8. เอิร์นเนสต์ ออกัสตัส เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งฮาโนเวอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. เจ้าหญิงแอนน์ เอเลโอนอร์แห่งเฮสส์-ดัมสตัดท์
 
 
 
 
 
 
 
4. สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. ฟรีดริชที่ 5 เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งพาเลไทน์
 
 
 
 
 
 
 
9. โซเฟีย เจ้าหญิงอีเล็คเตรสแห่งฮาโนเวอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. เอลิซาเบธ สจวต สมเด็จพระราชินีแห่งโบฮีเมีย
 
 
 
 
 
 
 
2. สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. ดยุคจอร์จที่ 1 แห่งบรันสวิค-ลุนเบิร์ก(=16)
 
 
 
 
 
 
 
10. จอร์จ วิลเลียม ดยุคแห่งบรันสวิค-ลุนเบิร์ก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. เจ้าหญิงแอนน์ เอเลโอนอร์แห่งเฮสส์-ดัมสตัดท์(=17)
 
 
 
 
 
 
 
5. โซเฟีย โดโรเธียแห่งเซลล์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. อเล็กซานเดอร์ที่ 2 เดอ โอบรูส
 
 
 
 
 
 
 
11. เอเลโอนอร์ เดสเมียร์ เดอ โอบรูส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. แจ็กเควเต พรุชซาด เดอ เวนเดร
 
 
 
 
 
 
 
1. หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. โจอาคิม เอิร์นเนสต์ มาร์เกรฟแห่งงบรานเดนบวร์ก-อันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
12. อัลเบิร์ต มาร์เกรฟแห่งบรานเดนบวร์ก-อันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. เคานท์เตสโซฟีแห่งซอล์ม-เลาว์บาช
 
 
 
 
 
 
 
6. จอร์จ เฟรเดอริก มาร์เกรฟแห่งบรานเดนบวร์ก-อันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. โจอาคิม เอิร์นเนสต์ เคานท์แห่งโอเอททินเจน
 
 
 
 
 
 
 
13. เจ้าหญิงโซเฟีย มาร์กาเร็ตแห่งโอเอททินเจน-โอเอททินเจน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. เคานท์เตสแอนนา ซิบิลแห่งซอล์ม-ซอนเนอร์วาล์ด
 
 
 
 
 
 
 
3. มาร์เกรฟวีนคาร์โรไลน์แห่งอันสบาค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. ดยุควิลเลียมแห่งแซ็กซ์-ไวมาร์
 
 
 
 
 
 
 
14. ดยุคจอห์น จอร์จที่ 1 แห่งแซ็กว์-ไอเซนาช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. เจ้าหญิงเอเลโอนอร์ โดโรเธียแห่งอันฮัลท์-เดสเซา
 
 
 
 
 
 
 
7. เจ้าหญิงเอเลโอนอร์ เอ็ดมูเทแห่งแซ็กซ์-ไอเซนาช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. เคานท์เอิร์นเนสต์แห่งไซน์-วิตเกนสไตน์
 
 
 
 
 
 
 
15. เจ้าหญิงโจฮันเน็ตตาแห่งไซน์-วิตเกนสไตน์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. เคานท์เตหลุยส์ จูเลียนแห่งอาร์บาช
 
 
 
 
 
 

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า หลุยส์แห่งบริเตนใหญ่ ถัดไป
โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค    
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
(ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก)

(6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 — 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294)
  ยูลีอาเนอ มารีอา แห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล
โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค    
สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์
(ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก)

(6 สิงหาคม พ.ศ. 2289 — 19 ธันวาคม พ.ศ. 2294)
  ยูลีอาเนอ มารีอา แห่งเบราน์ชไวค์-ว็อลเฟินบึทเทิล


แม่แบบ:Life