โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค

โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค (เยอรมัน: Sophie Magdalene von Brandenburg-Kulmbach) ทรงเป็นเจ้าหญิงเยอรมันจากรัฐบรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค และได้เป็นพระมเหสีในพระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก พระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก และ สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์ พระองค์และพระราชสวามีมีพระราชโอรสร่วมกันเพียงพระองค์เดียว ต่อมาเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงพระปรมาภิไธยว่า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก

โซฟี มัคดาเลเนอ ฟ็อน บรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค
Dronning-Sophie-Magdalene.jpg

พระปรมาภิไธย โซฟี มัคดาเลเนอ
พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
ฐานันดรศักดิ์ เฮอร์มาเจสตี
ราชวงศ์ ราชวงศ์ชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์-เซินเนอร์บอร์-กลึคส์บวร์ค
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2243
สวรรคต 70 พฤษภาคม พ.ศ. 2313 (69 พรรษา)
พระราชบิดา คริสทีอัน ไฮน์ริชแห่งบรันเดินบวร์ค-คุล์มบัค
พระราชมารดา โซฟี คริสทีอาเนอแห่งว็อล์ฟชไตน์
พระราชสวามี พระเจ้าคริสเตียนที่ 6 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตร พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 5 แห่งเดนมาร์ก

อ้างอิงแก้ไข

  • แม่แบบ:Dk icon Article in the Dansk biografisk Lexikon
  • Biography
  • Damstrup, Ellen B., Christian 6., Sophie Magdalene og Norgesrejsen 1733 , 1989
  • Dehn-Nielsen, Henning, Christian 7. – den gale konge, 2000
  • Dehn-Nielsen, Henning, Danmarks Konger og Regenter, 1996
  • Langen, Ulrik, Den Afmægtige – en biografi om Christian 7., 2008
  • Langer, Jerk W., Kongehusets sygdomme – fra Gorm den Gamle til dronning Margrethe, 1997
  • Nielsen, Kay m.f., Danmarks Konger og Dronninger
  • Tillyard, Stella, En Kongelig Affære – Caroline Matilde og hendes søskende, 2007 (original English edition 2006)

อื่นๆแก้ไข