คาโรลีเนอแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค

คาโรลีเนอแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค (เยอรมัน: Caroline von Brandenburg-Ansbach) หรือที่ในอังกฤษเรียกว่า แคโรลีนแห่งอันส์บัค (อังกฤษ: Caroline of Ansbach) เป็นเจ้าหญิงเยอรมันจากราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์นซึ่งอภิเษกสมรสเข้าสู่พระราชวงศ์อังกฤษ เป็นธิดาของโยฮัน ฟรีดริช มาร์คกราฟแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค กับเจ้าหญิงเอเลโอโนเรอ แอร์ดมุทเทอ แห่งซัคเซิน-ไอเซอนัค

คาโรลีเนอแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค
สมเด็จพระราชินีแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
สมเด็จพระราชินีแห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
ชายาเจ้าผู้คัดเลือกแห่งฮันโนเฟอร์
ดำรงพระยศ11 มิถุนายน 1727 – 20 พฤศจิกายน 1737
ราชาภิเษก11 ตุลาคม 1727
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
แห่งบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์
ระหว่างพฤษภาคม – กันยายน 1729
มิถุนายน – กันยายน 1732
พฤษภาคม – ตุลาคม 1735
และ 1736 – 1737
พระมหากษัตริย์พระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่
พระราชสมภพ1 พฤษภาคม ค.ศ. 1683(1683-05-01)
อันส์บัค ราชรัฐอันส์บัค จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
สวรรคต20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1737(1737-11-20) (54 ปี)
พระราชวังเซนต์เจมส์ ลอนดอน
ฝังพระศพ17 ธันวาคม 1737
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ ลอนดอน
พระราชสวามีพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่
พระราชบุตร
รายละเอียด
พระนามเต็ม
วิลเฮลมินา ชาร์ล็อต คาโรลีเนอ
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระราชบิดาโยฮันน์ ฟรีดริช มาร์เกรฟแห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค
พระราชมารดาเจ้าหญิงเอเลนอร์

ก่อนที่จะทรงเสกสมรสกับพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่ ทรงได้รับข้อเสนอให้เป็นพระราชินีแห่งสเปนแต่ไม่ทรงยอมรับ เพราะถ้าทรงยอมรับพระองค์ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นโรมันคาทอลิก หลังจากนั้นไม่นานก็ทรงพบพระเจ้าจอร์จผู้ที่ทรงเสกสมรสด้วยเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1705 และทรงได้รับการราชาภิเษกเป็นพระราชินีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1727 เป็นพระราชินีระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1727 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1737 พระราชินีคาร์โรไลน์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1737 ที่พระราชวังเซนต์เจมส์ในอังกฤษ เมื่อพระชนมพรรษาได้ 54 พรรษา

ตราอาร์มประจำพระองค์

ดูเพิ่ม

แก้