โซฟี โดโรเทอา แห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

โซฟี โดโรเทอา แห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Sophie Dorothea von Braunschweig-Lüneburg) หรือในอังกฤษรู้จักกันในชื่อ โซเฟีย โดโรเธียแห่งเซลล์ (อังกฤษ: Sophia Dorothea of Celle) เป็นเจ้าหญิงเยอรมันซึ่งอภิเษกเข้าสู่พระราชวงศ์อังกฤษ ประสูติ ณ เมืองเซลเลอ ราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์ เป็นพระธิดาของเกออร์ก วิลเฮล์ม เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คและพระสนมเอเลนอร์ เดสเมียร์ โดลบรูส เคานเทสแห่งวิลเลียมสเบิร์ก (Eleonore d'Esmier d'Olbreuse) ต่อมาโซเฟีย โดโรเธียแห่งเซลล์ทรงเสกสมรสกับจอร์จ หลุยส์พระญาติซึ่งต่อมาขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่ เมื่อปี ค.ศ. 1682 และทรงหย่าจากพระสวามีเมื่อปี ค.ศ. 1694 โซเฟีย โดโรเธียสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1726 ที่อาห์ลเด็น เยอรมนี

โซฟี โดโรเทอา แห่งเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
ประสูติ15 กันยายน ค.ศ. 1666
เซลเลอ, ฮันโนเฟอร์
สิ้นพระชนม์13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1726
อาลเดิน, ปรัสเซีย
พระราชสวามีพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่
พระนามเต็ม
โซฟี โดโรเทอา ฟอน เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
พระบุตรพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่
โซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์
ราชวงศ์ฮันโนเฟอร์
พระบิดาเกออร์ก วิลเฮล์ม เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
พระมารดาเอเลนอร์ เดสเมียร์ โดลบรูส เคานเทสแห่งวิลเลียมสเบิร์ก

โซเฟีย โดโรเธียเป็นพระมารดาของพระเจ้าจอร์จที่ 2 แห่งบริเตนใหญ่ และโซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์ ผู้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮ็ล์มที่ 1 แห่งปรัสเซียผู้เป็นพระมารดาและบิดาของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย

ดูเพิ่ม

แก้