โซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์

โซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์ (เยอรมัน: Sophie Dorothea von Hanover; 16 มีนาคม ค.ศ. 1687 - 28 มิถุนายน ค.ศ. 1757) เป็นพระราชินีแห่งปรัสเซีย เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1687 ที่ฮันโนเฟอร์ เยอรมนี เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่และโซฟี โดโรเทอาแห่งเซลล์ เป็นพระราชินีในพระเจ้าฟรีดริช วิลเลียมที่ 1 แห่งปรัสเซีย ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1713 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1740 และเสด็จสวรรคตเมื่อ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1757 ที่พระราชวังมอนบิจู เบอร์ลิน เยอรมนี

โซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์
สมเด็จพระราชินีแห่งปรัสเซีย
ดำรงพระยศ25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1713 - 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1740
พระราชสมภพ16 มีนาคม ค.ศ. 1687
ฮันโนเฟอร์ เยอรมนี
สวรรคต28 มิถุนายน ค.ศ. 1757
พระราชวังมอนบิจู เบอร์ลิน เยอรมนี
พระราชสวามีพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 1 แห่งปรัสเซีย
พระบุตรเจ้าชายวิลเฮลมินแห่งปรัสเซีย

พระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย
เจ้าหญิงฟรีเดริเค หลุยส์ แห่งปรัสเซีย
เจ้าหญิงฟิลลิปปิเน ชาร์ล็อต แห่งปรัสเซีย
เจ้าหญิงโซฟี โดโรเทอา แห่งปรัสเซีย
หลุยเซ อูลริเคแห่งปรัสเซีย สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน
เจ้าชายออกัสตัส วิลเลียม แห่งปรัสเซีย
เจ้าหญิงแอนนา อามิเลีย แห่งปรัสเซีย
เจ้าชายเฮนรี แห่งปรัสเซีย

เจ้าชายออกัสตัส เฟอร์ดินานด์ แห่งปรัสเซีย
ราชวงศ์โฮเฮนโซลเลิร์น
ฮันโนเฟอร์
พระบิดาพระเจ้าจอร์จที่ 1 แห่งบริเตนใหญ่
พระมารดาโซฟี โดโรเทอาแห่งเซลล์

โซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์เมื่อทรงพระราชสมภพมีพระนามว่า “ดัชเชสโซฟี โดโรเทอาแห่งบรันสวิค-ลืนเนอเบิร์ก” เมื่อพระเจ้าฟรีดริช วิลเลียมที่ 1 แห่งปรัสเซียพระสวามีเสด็จสวรรคตพระราชโอรสองค์โตเจ้าชายฟรีดริชก็ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย โซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์ก็มีพระราชอิสริยศเป็นพระชนนี

พระราชโอรส-ธิดา แก้

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม พระชนม์ชีพ หมายเหตุ
N/A เจ้าชายฟรีดริช ลุดวิก 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 1707 - 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1708 สิ้นพระชนม์ในวัยทารก
  เจ้าหญิงฟรีเดริเค่ วิลเฮล์มิเน่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1709 - 14 ตุลาคม ค.ศ. 1758 อภิเษกสมรสกับฟรีดริช มาร์เกรฟแห่งบรันเดนบวร์ก-ไบรอยท์
N/A เจ้าชายฟรีดริช วิลเฮล์ม 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1710 - 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1711 สิ้นพระชนม์ในวัยทารก
  พระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย 24 มกราคม ค.ศ. 1712 - 17 สิงหาคม ค.ศ. 1786 อภิเษกสมรสกับเอลิซาเบธ คริสทีเน่แห่งบราวน์ชไวก์-โวลเฟ่นบุทเท่ล-เบแวร์น
N/A เจ้าหญิงชาร์ล็อทเท่ อัลแบร์ทิเน่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1713 - 10 มิถุนายน ค.ศ. 1714 สิ้นพระชนม์ในวัยทารก
  เจ้าหญิงฟรีเดริเค่ หลุยเซ่ 29 สิงหาคม ค.ศ. 1714 - 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1784 อภิเษกสมรสกับคาร์ล วิลเฮล์ม ฟรีดริช มาร์เกรฟแห่งบรันเดนบวร์ก-อันส์บัค
  เจ้าหญิงฟิลิปิเน่ ชาร์ล็อทเท่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1716 - 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1801 อภิเษกสมรสกับดยุกคาร์ลที่ 1 แห่งเบราน์ชไวก์-โวลเฟนบึทเทิล
N/A เจ้าชายลุดวิก คาร์ล วิลเฮล์ม 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1717 - 31 สิงหาคม ค.ศ. 1719 สิ้นพระชนม์ในยามเยาว์วัย
  เจ้าหญิงโซฟี โดโรธีอา 25 มกราคม ค.ศ. 1719 - 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1765 อภิเษกสมรสกับฟรีดริช วิลเฮล์ม มาร์เกรฟแห่งบรันเดนบวร์กชเวดท์
  เจ้าหญิงหลุยเซอ อูลริเคอ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1720 - 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1782 อภิเษกสมรสกับพระเจ้าอดอล์ฟ เฟรดริกแห่งสวีเดน
  เจ้าชายเอากุสท์ วิลเฮล์ม 9 สิงหาคม ค.ศ. 1722 - 12 มิถุนายน ค.ศ. 1758 อภิเษกสมรสกับดัชเชสหลุยเซ่ อมาลีแห่งเบราน์ชไวก์-โวลเฟนบึทเทิล-แบเวิร์น
N/A เจ้าหญิงอันนา อมาลี 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1723 - 30 มีนาคม ค.ศ. 1787 หัวหน้านางชีแห่งเควดลินบวร์ก
  เจ้าชายไฮน์ริช 18 มกราคม ค.ศ. 1726 - 3 สิงหาคม ค.ศ. 1802 อภิเษกสมรสกับวิลเฮล์มิน่าแห่งเฮสเซ-คาสเซิล
  เจ้าชายเอากุสท์ แฟร์ดินันท์ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1730 - 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1813 อภิเษกสมรสกับเอลิซาเบธ หลุยเซ่แห่งบรันเดนบวร์ก-ชเวดท์

ดูเพิ่ม แก้