เจ้าหญิงแมรี พระราชกุมารีและเจ้าหญิงแห่งออเรนจ์

เจ้าหญิงแมรี พระราชกุมารีและเจ้าหญิงแห่งออเรนจ์ (อังกฤษ: Mary, Princess Royal and Princess of Orange; 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1631 - 24 ธันวาคม ค.ศ. 1660) เจ้าหญิงแมรีประสูติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1631ที่พระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอน และสิ้นพระชนม์ที่พระราชวังไวท์ฮอลล์ในกรุงลอนดอนเช่นกัน เจ้าหญิงแมรีเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษและ พระราชินีเฮนเรียตตา มาเรีย เป็นพระมเหสีของเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์และเคานท์แห่งนาส์ซอ และเป็นพระราชมารดาของสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ เจ้าหญิงแมรีทรงเป็นพระราชกุมารีองค์แรกของอังกฤษ

เจ้าหญิงเเมรี
พระราชกุมารี และเจ้าหญิงแห่งออเรนจ์
พระสวามีเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์
พระบุตรสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษ
ราชวงศ์สจวต
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ
พระมารดาเฮนเรียตตา มาเรียแห่งฝรั่งเศส สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ
ประสูติ4 พฤศจิกายน ค.ศ. 1631
พระราชวังเซนต์เจมส์ ลอนดอน
สิ้นพระชนม์24 ธันวาคม ค.ศ. 1660(อายุ 29)
พระราชวังไวท์ฮอลล์ ลอนดอน

ดูเพิ่ม แก้ไข