พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 แห่งเดนมาร์ก (อังกฤษ: Frederick II of Denmark; 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1534 - 4 เมษายน ค.ศ. 1588) เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์แห่งราชวงศ์โอลเดนบวร์ก ผู้ทรงครองราชบัลลังก์ระหว่างปี ค.ศ. 1699 จนเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1588

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 แห่งเดนมาร์ก
ครองราชย์ค.ศ. 1559 - ค.ศ. 1588
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
รัชกาลถัดไปพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
ประสูติ1 กรกฎาคม ค.ศ. 1534
สวรรคต4 เมษายน ค.ศ. 1588
พระอัครมเหสีโซฟีแห่งเมคเลินบวร์ค-กึสโทร
พระราชบุตรพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 แห่งเดนมาร์ก
แอนน์แห่งเดนมาร์ก
เอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก ดัชเชสแห่งบรันสวิค

ออกัสตาแห่งเดนมาร์ก
เฮดวิกแห่งเดนมาร์ก

จอห์น เจ้าชายแห่งชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์
พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 แห่งเดนมาร์ก
ราชวงศ์โอลเดนบวร์ก
พระราชบิดาพระเจ้าคริสเตียนที่ 3 แห่งเดนมาร์ก
พระราชมารดาโดโรเทียแห่งแซ็กซ-เลาเอินบวร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2
ตราประจำพระอิสริยยศ
การทูลHans Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)

คติพจน์ประจำรัชกาลของพระองค์คือ

พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1534 พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าคริสเตียนที่ 3 และ โดโรเทียแห่งแซ็กซ-เลาเอินบวร์ก พระองค์ทรงเสกสมรสกับโซฟีแห่งเมคเลินบวร์ค-กึสโทร พระองค์เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 และ แอนน์แห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ พระเจ้าคริสเตียนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1588 ในเดนมาร์ก พระบรมศพได้รับการบรรจุที่มหาวิหารรอสคิลด์

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า พระเจ้าเฟรเดอริกที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ถัดไป
พระเจ้าคริสเตียนที่ 3    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก
(1 มกราคม พ.ศ. 2102 - 4 เมษายน พ.ศ. 2131)
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 4
พระเจ้าคริสเตียนที่ 3    
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์
(1 มกราคม พ.ศ. 2102 - 4 เมษายน พ.ศ. 2131)
  พระเจ้าคริสเตียนที่ 4