พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ

พระเจ้าเจมส์ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์ (19 มิถุนายน ค.ศ. 1566 – 27 มีนาคม ค.ศ. 1625) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสกอตแลนด์ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1603 และต่อมาเสวยราชย์ขึ้นเป็น พระเจ้าเจมส์ที่ 1[1]แห่งอังกฤษและไอร์แลนด์ จากการรวมราชบัลลังก์แห่งสกอตแลนด์ อังกฤษ และไอร์แลนด์ไว้ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พระองค์เดียวในวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 1603 (ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งทั้งราชอาณาจักรอังกฤษและราชอาณาจักรสกอตแลนด์ยังคงแบ่งแยกออกจากกันเป็นรัฐอธิปไตย โดยมีระบบรัฐสภา ศาล และกฎหมายเป็นของตัวเอง ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันในฐานะรัฐร่วมประมุข

เจมส์ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์
เจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ
James I of England by Daniel Mytens.jpg
ภาพโดย เดนเนล เมเทน เมื่อปี 1621
กษัตริย์แห่งสกอตแลนด์
ครองราชย์24 กรกฎาคม 1567 – 27 มีนาคม 1625
ราชาภิเษก29 กรกฎาคม 1567
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1
ถัดไปพระเจ้าชาลส์ที่ 1
กษัตริย์แห่งอังกฤษ และ ไอร์แลนด์
ครองราชย์24 มีนาคม 1603 – 27 มีนาคม 1625
ราชาภิเษก25 กรกฎาคม 1603
ก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1
ถัดไปพระเจ้าชาลส์ที่ 1
คู่อภิเษกแอนน์แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตร
more...
เฮนรี เฟรเดอริก เจ้าชายแห่งเวลส์
เอลิซาเบธ สจวต สมเด็จพระราชินีแห่งโบฮีเมีย
พระเจ้าชาลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ ไอร์แลนด์และสกอตแลนด์
ราชวงศ์ราชวงศ์สจวต
พระราชบิดาเฮนรี สจวต ลอร์ดดาร์นลีย์
พระราชมารดาสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์
ประสูติ19 มิถุนายน ค.ศ. 1566(1566-06-19)
ปราสาทเอดินบะระ, สก็อตแลนด์
สวรรคต27 มีนาคม ค.ศ. 1625 (58 ปี)
(N.S.: 6 April 1625)
ลอนดอน, อังกฤษ
ฝังพระศพ7 พฤษภาคม 1625
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ศาสนาคริสตจักรสก็อตแลนด์; คริสตจักรแห่งอังกฤษ
ลายพระอภิไธย

พระเจ้าเจมส์ประสูติ ณ เมืองเอดินบะระ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์กับเฮนรี ลอร์ดแห่งดานเลย์ ขึ้นครองราชย์เนื่องด้วยพระราชมารดาถูกบังคับให้สละราชสมบัติ บริหารราชการแผ่นดินภายใต้ผู้สำเร็จราชการหลายคน เมื่อสามารถบริหารราชการได้ด้วยพระองค์ก็ทรงบริหารตามอำเภอใจจนเกิดความระส่ำระสาย เกิดกบฏต่อต้านและมีการจำคุกผู้คนเป็นจำนวนมาก

ใน ค.ศ. 1599 ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแอนน์ แห่งเดนมาร์ก ด้วยความเกลียดชังพวกพิวริตัน ได้ทรงตั้งตำแหน่งบิชอปแห่งสกอตแลนด์ขึ้นใน ค.ศ. 1600 เมื่อพระนางอลิซาเบธแห่งอังกฤษสิ้นพระชนม์พระองค์ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อังกฤษในฐานะเป็นพระราชปนัดดา (เหลน) ของมเหสีของพระเจ้าเจมส์ที่ 4 ซึ่งเป็นชาวอังกฤษคือพระนางมากาเรต ทิวดอร์ และอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้รับความชื่นชมในช่วงแรกที่ขึ้นครองราชย์ แต่ด้วยการเห็นแก่พวกและการบริหารราชการแบบตามใจชอบ ทำให้พระองค์ไม่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนและขุนนาง

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ไทย พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษทรงครองราชย์ในเวลาเดียวกันกับระหว่างรัชสมัยของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

หมายเหตุแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 250

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ ถัดไป
สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1    
พระมหากษัตริย์แห่งสกอตแลนด์
(ราชวงศ์สจวต)

(29 กรกฎาคม ค.ศ. 1567 – 27 มีนาคม ค.ศ. 1625)
  พระเจ้าชาลส์ที่ 1
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์
(ราชวงศ์สจวต)

(24 มีนาคม ค.ศ. 1603 – 27 มีนาคม ค.ศ. 1625)
  พระเจ้าชาลส์ที่ 1