ราชาธิปไตยของไอร์แลนด์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ราชาธิปไตยของไอร์แลนด์ (อังกฤษ: Monarchy of Ireland)

พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์ (ชาวต่างประเทศ) (ค.ศ. 1171–ค.ศ. 1541)แก้ไข

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งไอร์แลนด์ (ชาวต่างประเทศ)แก้ไข

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1541–ค.ศ. 1801)แก้ไข

สมัยไร้กษัตริย์อังกฤษ

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1801–ค.ศ. 1922)แก้ไข

พระมหากษัตริย์แห่งเกรตบริเตนและไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1922–ค.ศ. 1949)แก้ไข

พระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์แห่งเกรตบริเตนและนอร์ทเธิร์นไอร์แลนด์ (ค.ศ. 1949–ปัจจุบัน)แก้ไข

พระนามของพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตรีย์ในภาษาไอริชแก้ไข

 • Henry: Einrí
 • Richard: Risteárd
 • John: Seán or Eoin
 • Edward: Éadhbhard or Éamonn
 • Jane: Sinéad
 • Mary: Máire
 • Elizabeth: Eilís
 • James: Séamas or Séamus
 • Oliver Cromwell: Oilibhéar Cromail
 • Richard Cromwell: Risteárd Cromail
 • Charles: Cathal or Séarlas
 • William: Uilliam
 • Anne: Áine
 • George: Seóirse
 • Victoria: Victeoiria

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ พระมหากษัตริย์แห่งไอร์แลนด์