รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา

พระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา แก้

พระอารามหลวงมหานิกาย แก้

  • วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • วัดบึง (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • วัดสะแก (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
  • วัดพายัพ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา

พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ในจังหวัดนครราชสีมา แก้

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองนครราชสีมา แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลโคกกรวด

ตำบลโคกสูง

ตำบลจอหอ

ตำบลไชยมงคล

ตำบลในเมือง

ตำบลบ้านเกาะ

ตำบลบ้านโพธิ์

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลปรุใหญ่

ตำบลพลกรัง

ตำบลพะเนา

ตำบลพุดซา

ตำบลโพธิ์กลาง

ตำบลมะเริง

ตำบลสีมุม

ตำบลสุรนารี

ตำบลหนองกระทุ่ม

ตำบลหนองไข่น้ำ

ตำบลหนองจะบก

ตำบลหนองบัวศาลา

ตำบลหนองไผ่ล้อม

ตำบลหนองระเวียง

ตำบลหมื่นไวย

ตำบลหัวทะเล

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโคกกรวด

ตำบลโคกสูง

ตำบลไชยมงคล

ตำบลในเมือง

ตำบลบ้านโพธิ์

ตำบลปรุใหญ่

ตำบลพลกรัง

ตำบลสีมุม

ตำบลสุรนารี

ตำบลหนองระเวียง

ตำบลหัวทะเล

วัดราษฎร์ในอำเภอแก้งสนามนาง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลแก้งสนามนาง

ตำบลโนนสำราญ

ตำบลบึงพะไล

ตำบลบึงสำโรง

ตำบลสีสุก

วัดราษฎร์ในอำเภอขามทะเลสอ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลขามทะเลสอ

ตำบลบึงอ้อ

ตำบลโป่งแดง

ตำบลพันดุง

ตำบลหนองสรวง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลพันดุง

ตำบลบึงอ้อ

วัดราษฎร์ในอำเภอขามสะแกแสง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลขามสะแกแสง

ตำบลชีวึก

ตำบลพะงาด

ตำบลโนนเมือง

ตำบลเมืองเกษตร

ตำบลเมืองนาท

ตำบลหนองหัวฟาน

วัดราษฎร์ในอำเภอคง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลเมืองคง

ตำบลขามสมบูรณ์

ตำบลคูขาด

ตำบลดอนใหญ่

ตำบลตาจั่น

ตำบลเทพาลัย

ตำบลโนนเต็ง

ตำบลบ้านปรางค์

ตำบลหนองบัว

ตำบลหนองบัว

ตำบลหนองมะนาว

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลเมืองคง

ตำบลคูขาด

ตำบลขามสมบูรณ์

ตำบลเทพาลัย

ตำบลบ้านปรางค์

ตำบลดอนใหญ่

วัดราษฎร์ในอำเภอครบุรี แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลครบุรี

ตำบลครบุรีใต้

ตำบลโคกกระชาย

ตำบลจระเข้หิน

ตำบลเฉลียง

ตำบลแชะ

ตำบลตะแบกบาน

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลมาบตะโกเอน

ตำบลลำเพียก

ตำบลสระว่านพระยา

ตำบลอรพิมพ์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลแชะ

ตำบลจระเข้หิน

ตำบลมาบตะโกเอน

ตำบลลำเพียก

ตำบลอรพิมพ์

วัดราษฎร์ในอำเภอจักราช แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลจักราช

ตำบลคลองเมือง

ตำบลทองหลาง

ตำบลศรีละกอ

ตำบลสีสุก

ตำบลหนองขาม

ตำบลหนองพลวง

ตำบลหินโคน

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลจักราช

ตำบลหนองขาม

ตำบลหนองพลวง

ตำบลศรีละกอ

ตำบลหินโคน

วัดราษฎร์ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลหนองงูเหลือม

ตำบลท่าช้าง

ตำบลช้างทอง

ตำบลหนองยาง

ตำบลพระพุทธ

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลท่าช้าง

วัดราษฎร์ในอำเภอชุมพวง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลชุมพวง

ตำบลตลาดไทร

ตำบลท่าลาด

ตำบลโนนตูม

ตำบลโนนยอ

ตำบลโนนรัง

ตำบลประสุข

ตำบลสาหร่าย

ตำบลหนองหลัก

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลชุมพวง

ตำบลท่าลาด

ตำบลตลาดไทร

วัดราษฎร์ในอำเภอโชคชัย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลกระโทก

ตำบลโชคชัย

ตำบลด่านเกวียน

ตำบลท่าจะหลุง

ตำบลท่าเยี่ยม

ตำบลท่าลาดขาว

ตำบลท่าอ่าง

ตำบลทุ่งอรุณ

ตำบลพลับพลา

ตำบลละลมใหม่พัฒนา

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโชคชัย

ตำบลด่านเกวียน

ตำบลท่าเยี่ยม

วัดราษฎร์ในอำเภอด่านขุนทด แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลกุดพิมาน

ตำบลด่านขุนทด

ตำบลด่านนอก

ตำบลด่านใน

ตำบลตะเคียน

ตำบลบ้านเก่า

ตำบลบ้านแปรง

ตำบลพันชนะ

ตำบลสระจรเข้

ตำบลหนองกราด

ตำบลหนองไทร

ตำบลหนองบัวตะเกียด

ตำบลโนนเมืองพัฒนา

ตำบลหนองบัวละคร

ตำบลห้วยบง

ตำบลหินดาด

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลกุดพิมาน

วัดราษฎร์ในอำเภอเทพารักษ์ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลสำนักตะคร้อ

ตำบลวังยายทอง

ตำบลบึงปรือ

ตำบลหนองแวง

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนแดง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลโนนแดง

ตำบลดอนยาวใหญ่

ตำบลโนนตาเถร

ตำบลวังหิน

ตำบลสำพะเนียง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโนนแดง

ตำบลสำพะเนียง

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนไทย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลกำปัง

ตำบลค้างพลู

ตำบลด่านจาก

ตำบลถนนโพธิ์

ตำบลโนนไทย

ตำบลบัลลังก์

ตำบลบ้านวัง

ตำบลมะค่า

ตำบลสายออ

ตำบลสำโรง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลค้างพลู

ตำบลสำโรง

วัดราษฎร์ในอำเภอโนนสูง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลขามเฒ่า

ตำบลจันอัด

ตำบลดอนชมพู

ตำบลด่านคล้า

ตำบลโตนด

ตำบลธารปราสาท

ตำบลโนนสูง

ตำบลบิง

ตำบลพลสงคราม

ตำบลมะค่า

ตำบลเมืองปราสาท

ตำบลลำคอหงษ์

ตำบลลำมูล

ตำบลหลุมข้าว

ตำบลใหม่

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลมะค่า

ตำบลหลุมข้าว

วัดราษฎร์ในอำเภอบัวลาย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลเมืองพะไล

ตำบลโนนจาน

ตำบลบัวลาย

ตำบลหนองหว้า

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโนนจาน

วัดราษฎร์ในอำเภอบัวใหญ่ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลบัวใหญ่

ตำบลกุดจอก

ตำบลขุนทอง

ตำบลดอนตะหนิน

ตำบลด่านช้าง

ตำบลโนนทองหลาง

ตำบลเสมาใหญ่

ตำบลหนองแจ้งใหญ่

ตำบลหนองบัวสะอาด

ตำบลห้วยยาง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลบัวใหญ่

ตำบลกุดจอก

ตำบลด่านช้าง

ตำบลโนนทองหลาง

ตำบลเสมาใหญ่

ตำบลหนองบัวสะอาด

ตำบลห้วยยาง

ตำบลหนองแจ้งใหญ่

วัดราษฎร์ในอำเภอบ้านเหลื่อม แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลบ้านเหลื่อม

ตำบลโคกกระเบื้อง

ตำบลช่อระกา

ตำบลวังโพธิ์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโคกกระเบื้อง

วัดราษฎร์ในอำเภอประทาย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลประทาย

ตำบลกระทุ่มราย

ตำบลโคกกลาง

ตำบลดอนมัน

ตำบลตลาดไทร

ตำบลทุ่งสว่าง

ตำบลนางรำ

ตำบลโนนเพ็ด

ตำบลเมืองโดน

ตำบลวังไม้แดง

ตำบลหนองค่าย

ตำบลหนองพลวง

ตำบลหันห้วยทราย

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโคกกลาง

ตำบลดอนมัน

ตำบลตลาดไทร

ตำบลนางรำ

ตำบลโนนเพ็ด

ตำบลเมืองโดน

ตำบลวังไม้แดง

ตำบลหนองค่าย

ตำบลหนองพลวง

วัดราษฎร์ในอำเภอปักธงชัย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลเมืองปัก

ตำบลเกษมทรัพย์

ตำบลโคกไทย

ตำบลงิ้ว

ตำบลดอน

ตำบลตะขบ

ตำบลตะคุ

ตำบลตูม

ตำบลธงชัยเหนือ

ตำบลนกออก

ตำบลบ่อปลาทอง

ตำบลภูหลวง

ตำบลลำนางแก้ว

ตำบลสะแกราช

ตำบลสำโรง

ตำบลสุขเกษม

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโคกไทย

ตำบลงิ้ว

ตำบลตะขบ

ตำบลธงชัยเหนือ

ตำบลบ่อปลาทอง

ตำบลเมืองปัก

ตำบลสะแกราช

ตำบลสุขเกษม

วัดราษฎร์ในอำเภอปากช่อง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลปากช่อง

ตำบลกลางดง

ตำบลขนงพระ

ตำบลคลองม่วง

ตำบลจันทึก

ตำบลโป่งตาลอง

ตำบลพญาเย็น

ตำบลวังกะทะ

ตำบลวังไทร

ตำบลหนองน้ำแดง

ตำบลหนองสาหร่าย

ตำบลหมูสี

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลปากช่อง

ตำบลกลางดง

ตำบลขนงพระ

ตำบลคลองม่วง

ตำบลโป่งตาลอง

ตำบลโป่งตาลอง

ตำบลวังกะทะ

ตำบลหนองน้ำแดง

ตำบลหนองสาหร่าย

ตำบลหนองสาหร่าย

วัดราษฎร์ในอำเภอพระทองคำ แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลทัพรั้ง

ตำบลพังเทียม

ตำบลมาบกราด

ตำบลสระพระ

ตำบลหนองหอย

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลมาบกราด

ตำบลพังเทียม

ตำบลหนองหอย

วัดราษฎร์ในอำเภอพิมาย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลในเมือง

ตำบลกระชอน

ตำบลกระเบื้องใหญ่

ตำบลชีวาน

ตำบลดงใหญ่

ตำบลท่าหลวง

ตำบลธารละหลอด

ตำบลนิคมสร้างตนเอง

ตำบลโบสถ์

ตำบลรังกาใหญ่

ตำบลสัมฤทธิ์

ตำบลหนองระเวียง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลนิคมสร้างตนเอง

ตำบลโบสถ์

ตำบลรังกาใหญ่

ตำบลสัมฤทธิ์

วัดราษฎร์ในอำเภอเมืองยาง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลเมืองยาง

ตำบลละหานปลาค้าว

ตำบลกระเบื้องนอก

ตำบลโนนอุดม

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลเมืองยาง

ตำบลกระเบื้องนอก

ตำบลละหานปลาค้าว

วัดราษฎร์ในอำเภอลำทะเมนชัย แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลบ้านยาง

ตำบลช่องแมว

ตำบลไพล

ตำบลขุย

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลขุย

วัดราษฎร์ในอำเภอวังน้ำเขียว แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลไทยสามัคคี

ตำบลระเริง

ตำบลวังน้ำเขียว

ตำบลวังหมี

ตำบลอุดมทรัพย์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลวังน้ำเขียว

ตำบลวังหมี

ไทยสามัคคี

วัดราษฎร์ในอำเภอสีคิ้ว แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลสีคิ้ว

ตำบลกฤษณา

ตำบลกุดน้อย

ตำบลคลองไผ่

ตำบลดอนเมือง

ตำบลบ้านหัน

ตำบลมิตรภาพ

ตำบลลาดบัวขาว

ตำบลวังโรงใหญ่

ตำบลหนองน้ำใส

ตำบลหนองบัวน้อย

ตำบลหนองหญ้าขาว

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลดอนเมือง

ตำบลมิตรภาพ

ตำบลลาดบัวขาว

ตำบลหนองน้ำใส

ตำบลหนองหญ้าขาว

วัดราษฎร์จีนนิกาย แก้

ตำบลสีคิ้ว

วัดราษฎร์ในอำเภอสีดา แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลสีดา

ตำบลโพนทอง

ตำบลโนนประดู่

ตำบลสามเมือง

ตำบลหนองตาดใหญ่

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลโพนทอง

วัดราษฎร์ในอำเภอสูงเนิน แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลสูงเนิน

ตำบลกุดจิก

ตำบลโค้งยาง

ตำบลโคราช

ตำบลนากลาง

ตำบลโนนค่า

ตำบลบุ่งขี้เหล็ก

ตำบลมะเกลือเก่า

ตำบลมะเกลือใหม่

ตำบลเสมา

ตำบลหนองตะไก้

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลมะเกลือใหม่

วัดราษฎร์ในอำเภอเสิงสาง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลเสิงสาง

ตำบลกุดโบสถ์

ตำบลโนนสมบูรณ์

ตำบลบ้านราษฎร์

ตำบลสระตะเคียน

ตำบลสุขไพบูลย์

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลเสิงสาง

ตำบลกุดโบสถ์

ตำบลโนนสมบูรณ์

ตำบลบ้านราษฎร์

ตำบลสระตะเคียน

วัดราษฎร์ในอำเภอหนองบุญมาก แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลไทยเจริญ

ตำบลบ้านใหม่

ตำบลลุงเขว้า

ตำบลสารภี

ตำบลหนองตะไก้

ตำบลหนองบุนนาก

ตำบลหนองไม้ไผ่

ตำบลหนองหัวแรต

ตำบลแหลมทอง

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลลุงเขว้า

ตำบลหนองไม้ไผ่

วัดราษฎร์ในอำเภอห้วยแถลง แก้

วัดราษฎร์มหานิกาย แก้

ตำบลห้วยแถลง

ตำบลกงรถ

ตำบลงิ้ว

ตำบลตะโก

ตำบลทับสวาย

ตำบลเมืองพลับพลา

ตำบลหลุ่งตะเคียน

ตำบลหลุ่งประดู่

ตำบลห้วยแคน

ตำบลหินดาด

วัดราษฎร์ธรรมยุติกนิกาย แก้

ตำบลหินดาด

ตำบลห้วยแถลง

ดูเพิ่ม แก้