ตำบลนิคมสร้างตนเอง (อำเภอพิมาย)

ตำบลในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

นิคมสร้างตนเอง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพิมาย ระยะทาง 13 กิโลเมตร

ตำบลนิคมสร้างตนเอง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nikhom Sang Ton-eng
ตำบลนิคมสร้างตนเองตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลนิคมสร้างตนเองตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ตำบลนิคมสร้างตนเอง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลนิคมสร้างตนเองตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ตำบลนิคมสร้างตนเอง (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°09′19″N 102°30′36″E / 15.155257°N 102.509919°E / 15.155257; 102.509919
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด89.6 ตร.กม. (34.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด11,159 คน
 • ความหนาแน่น120 คน/ตร.กม. (320 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30110
รหัสภูมิศาสตร์301508
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย
การปกครอง
 • นายกนายบุญชู ศรีโพธิ์
รหัส อปท.06301512
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์0 4496 5453
โทรสาร0 4496 5453
เว็บไซต์nikomsangtoneng.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต

แก้

หมู่บ้าน

แก้

ตำบลนิคมสร้างตนเอง มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน[1] ดังนี้

 • หมู่ที่ 1 บุญส่งพัฒนา
 • หมู่ที่ 2 พิทักษากร
 • หมู่ที่ 3 ทวีสงเคราะห์
 • หมู่ที่ 4 จำนงค์ภูมิเวช
 • หมู่ที่ 5 เทพหัสดินทร์
 • หมู่ที่ 6 ใหม่ฉมวก
 • หมู่ที่ 7 โนนกระเบื้อง
 • หมู่ที่ 8 หนองหัวช้าง
 • หมู่ที่ 9 บ่อสาม
 • หมู่ที่ 10 สะแกงาม
 • หมู่ที่ 11 หนองหญ้าขาว
 • หมู่ที่ 12 โพธิ์งาม
 • หมู่ที่ 13 โนนสูง
 • หมู่ที่ 14 หนองขอน
 • หมู่ที่ 15 ถาวรพัฒนา
 • หมู่ที่ 16 ใหม่ฉมวกเหนือ
 • หมู่ที่ 17 บดินทร์เดชา
 • หมู่ที่ 18 สายชลพัฒนา
 • หมู่ที่ 19 หนองสะแก
 • หมู่ที่ 20 บุญส่งสามัคคี
 • หมู่ที่ 21 พิทักษ์พัฒนา
 • หมู่ที่ 22 จำนงค์พัฒนา

สถานที่สำคัญ

แก้
การศึกษา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2
  • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3
  • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6
  • โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
  • โรงเรียนบ้านสะแกงาม นิคมสร้างตนเอง
  • โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง 1
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง 2
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหญ้าขาว
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดชัยสวรรค์
  • วัดธำรงวนาราม
  • วัดนิคมคณาราม
  • วัดนิคมวุฒิศาสน์
  • วัดโนนกระเบื้อง
  • วัดบุญส่งอนุสรณ์
  • วัดป่าพิทักษ์ธรรม
  • วัดโพธิ์งาม
  • วัดสระนันทวัน
  • วัดสะแกงาม
  • วัดหนองหัวช้าง

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย