ตำบลพุดซา

ตำบลในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ตำบลพุดซา เป็นตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยูในเขต เทศบาลตำบลพุดซา

ตำบลพุดซา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phutsa
ตำบลพุดซาตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลพุดซา
ตำบลพุดซา
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลพุดซาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลพุดซา
ตำบลพุดซา
ตำบลพุดซา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลพุดซาตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลพุดซา
ตำบลพุดซา
ตำบลพุดซา (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°01′52″N 102°01′56″E / 15.031149°N 102.032257°E / 15.031149; 102.032257
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
พื้นที่
 • ทั้งหมด53.6 ตร.กม. (20.7 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด10,240 คน
 • ความหนาแน่น191.04 คน/ตร.กม. (494.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30000
รหัสภูมิศาสตร์300114
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
เทศบาลตำบลพุดซา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายสุชาติ รอดหมื่นไวย
รหัส อปท.3099
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์044-215444
โทรสาร044-215418
เว็บไซต์www.pudsa.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

 • พ.ศ. 2459 เดิม บ้านพุดซา เป็นหมู่บ้านหนึ่งขึ้นการปกครองกับตำบลพลกรัง และได้แยกมาเป็นตำบลพุดซา "ตำบลพุดซา" และในปัจจุบัน"ตำบลพุดซา"ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองนครราชสีมาเหตุที่มีชื่อตำบลว่า "ตำบลพุดซา"เนื่องจากมีบึงขนาดใหญ่ประมาณ3,000 ไร่และมีต้นพุดซาขึ้นบริเวณรอบฝั่งบึงเป็นจำนวนมาก
 • 19 มกราคม พ.ศ. 2539 สภาตำบลพุดซา ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา เป็นลำดับที่ 352 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 มีหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้าน ปัจจุบันจึงมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน[2]

ที่ตั้ง แก้

ตั้ง อยู่เลขที่ 134 หมู่ 5 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 16 กิโลเมตร

 • ทิศเหนือ จดตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศใต้ จดตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันออก จดตำบลโคกสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ทิศตะวันตก จดตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา[3]

การปกครอง แก้

ตำบลพุดซา แบ่งออกเป็น 18 หมูบ้าน คือ

 • หมู่ที่ 1 มะเดื่อ
 • หมู่ที่ 2 พุดซา
 • หมู่ที่ 3 พุดซาริมบึง
 • หมู่ที่ 4 ดอนกระทิง
 • หมู่ที่ 5 บุกระถิน
 • หมู่ที่ 6 กล้วย
 • หมู่ที่ 7 ตะโก
 • หมู่ที่ 8 ละลมโพธิ์
 • หมู่ที่ 9 สระโพธิ์
 • หมู่ที่ 10 ศีรษะช้าง
 • หมู่ที่ 11 เขว้า
 • หมู่ที่ 12 หนองยารักษ์
 • หมู่ที่ 13 ลำโพง
 • หมู่ที่ 14 น้อย
 • หมู่ที่ 15 ละลมเหนือ
 • หมู่ที่ 16 ดอนพัฒนา
 • หมู่ที่ 17 หนองยารักษ์เหนือ
 • หมู่ที่ 18 ลำโพงใต้

อ้างอิง แก้

 1. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. http://www.pudsa.go.th/history.html[ลิงก์เสีย]
 3. http://www.pudsa.go.th/office/2008-11-12-10-17-18.html[ลิงก์เสีย]