วัดศรีชมภู

วัดในจังหวัดราชบุรี

วัดศรีชมภู เป็นวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นวัดที่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในบริเวณตำบลหน้าเมือง วัดศรีชมภูตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2423

วัดศรีชมภู
แผนที่
ชื่อสามัญวัดศรีชมภู
ที่ตั้ง107 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระปลัดเจตน์ จารุวํโส
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

เจ้าอาวาส แก้

มีเจ้าอาวาสนับแต่ก่อตั้งวัดมาจำนวน 7 รูป

ศาสนาสถานในวัด แก้

 • 1) อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 25.70 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หน้าบันทองลายไทยเทพพนม ซุ้มหน้าต่างลายไทย ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระอัครสาวก
 • 2) ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 3) หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น
 • 4) กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกไม้ 2 หลัง และตึก 1 หลัง
 • 5) วิหาร 1 หลัง รูป 8 เหลี่ยม เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปปั้นปางพระศรีอารีย์ขนาดตักกว้าง 4.12 เมตร ยาว 4.32 เมตร ราษฎรในหมู่บ้านเรียก “หลวงพ่อโต”
 • 6) วิหารพระครูอุดมสุตกิจ
 • 7) หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ เป็นหอโบราณ
 • 8) พลับพลาจตุรมุขประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตำหนักรัชกาลที่ 5
 • 9) ฌาปนสถาน
 • 10) หอระฆัง
 • 11) พิพิธภัณฑ์เรือนไทยไม้แฝดคู่
 • 12) ห้องน้ำห้องสุขา
 • 13) ศาลาเจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 หลัง
 • 14) ศาลาท่าน้ำ 2 หลัง
 • 15) หอกระจายเสียง
 • 16) ถังเก็บน้ำวัดปราโมทย์
 • 17) ศาลาปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรสงครามแห่งที่ 14
 • 18) กำแพงวัด
 • 19) ที่ก่อสร้างพระองค์โต
 • 20) แผนกวัตถุมงคลของวัด
 • 21) พระประธานอุโบสถ์ “พระอินทร์ประเสริฐ” อายุ 300 กว่าปี

กิจกรรมในวัด แก้

กิจกรรมตามโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 • 1) วันปีใหม่
 • 2) วันสงกรานต์
 • 3) เวียนเทียนวันคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
 • 4) วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา และ 5 ธันวาคม ทุกปี
 • 5) วันทำบุญอดีตเจ้าอาวาส
 • 6) งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต
 • 7) งานทำบุญตักบาตร รักษาศีล ทุกวันพระ 8, 14 และ 15 ค่ำ ตลอดปี
 • 8) วันลอยกระทง

อ้างอิง แก้