ตำบลประสุข

ตำบลในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ประสุข เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ตั้งห่างจากอำเภอชุมพวงประมาณ 12 กิโลเมตร

ตำบลประสุข
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Prasuk
ตำบลประสุขตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลประสุข
ตำบลประสุข
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลประสุขตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลประสุข
ตำบลประสุข
ตำบลประสุข (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลประสุขตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลประสุข
ตำบลประสุข
ตำบลประสุข (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°19′54″N 102°41′05″E / 15.331677°N 102.684852°E / 15.331677; 102.684852
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอชุมพวง
พื้นที่
 • ทั้งหมด56 ตร.กม. (22 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด12,294 คน
 • ความหนาแน่น220 คน/ตร.กม. (570 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30270
รหัสภูมิศาสตร์301702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอชุมพวง
การปกครอง
 • นายกนายวัชรพงษ์ พูนแก้ว
รหัส อปท.06301710
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์0 4400 0414
เว็บไซต์prasuk.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

การปกครอง แก้

ตำบลประสุข แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 ประสุข
 • หมู่ที่ 2 สำโรง
 • หมู่ที่ 3 ละโว้
 • หมู่ที่ 4 วัดจันทร์
 • หมู่ที่ 5 ยายพา
 • หมู่ที่ 6 ขุนร่ม
 • หมู่ที่ 7 หนองสะแก
 • หมู่ที่ 8 เขว้า
 • หมู่ที่ 9 พะไลน้อย
 • หมู่ที่ 10 ดอนลำดวน
 • หมู่ที่ 11 แท่น
 • หมู่ที่ 12 ช่องแมว
 • หมู่ที่ 13 โนนยาง
 • หมู่ที่ 14 ขามใหม่
 • หมู่ที่ 15 โนนระเวียง
 • หมู่ที่ 16 หนองจอก
 • หมู่ที่ 17 สระบัว
 • หมู่ที่ 18 ทะยูง
 • หมู่ที่ 19 ประสุขชัย
 • หมู่ที่ 20 ละโว้พัฒนา
 • หมู่ที่ 21 ละโว้สามัคคี

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขว้า
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม
  • โรงเรียนบ้านดอนลำดวน
  • โรงเรียนบ้านประสุข
  • โรงเรียนบ้านละโว้
  • โรงเรียนวัดโชติการาม
  • โรงเรียนอาสนาราม (เปล่งอุปถัมภ์)
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล 2 แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขว้า
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประสุข
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดเก่าประสุข
  • วัดขามขุนร่ม
  • วัดจันทร์
  • วัดโชติการาม
  • วัดละโว้
  • วัดสำโรง
  • วัดอาสนาราม


อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย