วัดวิเวกวนาราม เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 55 ตารางวา วัดนี้ประชาชนร่วมใจกันสร้าง กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งวัดนับตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2521[1]

วัดวิเวกวนาราม
แผนที่
ที่ตั้งหมู่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระ
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อ้างอิง แก้