ตำบลสัมฤทธิ์

ตำบลในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

สัมฤทธิ์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอพิมาย ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ตำบลสัมฤทธิ์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Samrit
ตำบลสัมฤทธิ์ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลสัมฤทธิ์
ตำบลสัมฤทธิ์
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลสัมฤทธิ์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลสัมฤทธิ์
ตำบลสัมฤทธิ์
ตำบลสัมฤทธิ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลสัมฤทธิ์ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลสัมฤทธิ์
ตำบลสัมฤทธิ์
ตำบลสัมฤทธิ์ (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°12′43″N 102°26′47″E / 15.211844°N 102.446283°E / 15.211844; 102.446283
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย
พื้นที่
 • ทั้งหมด41.78 ตร.กม. (16.13 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด9,137 คน
 • ความหนาแน่น220 คน/ตร.กม. (570 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30110
รหัสภูมิศาสตร์301502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมาย
การปกครอง
 • นายกศิริโชค นิยมไร่
รหัส อปท.06301504
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์0 44482901
โทรสาร0 44482901
เว็บไซต์www.samrit.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ ติดตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
 • ทิศใต้ ติดตำบลธารละหลอด ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
 • ทิศตะวันออก ติดตำบลกระเบื้องใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
 • ทิศตะวันตก ติดตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง

หมู่บ้าน แก้

ตำบลสัมฤทธิ์ มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน[1] ดังนี้

 • หมู่ 1 บ้านสัมฤทธิ์
 • หมู่ 2 บ้านสัมฤทธิ์
 • หมู่ 3 บ้านท่าแดง
 • หมู่ 4 บ้านป่ารัง
 • หมู่ 5 บ้านซึม
 • หมู่ 6 บ้านพุทรา
 • หมู่ 7 บ้านหัวทำนบ
 • หมู่ 8 บ้านคล้า
 • หมู่ 9 บ้านตาล
 • หมู่ 10 บ้านสินสมบูรณ์
 • หมู่ 11 บ้านคลองนมวัว
 • หมู่ 12 บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา
 • หมู่ 13 บ้านสำเร็จ
 • หมู่ 14 บ้านซึมพัฒนา
 • หมู่ 15 บ้านตลาดเจียบ

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
 • โรงเรียน 5 แห่ง
  • โรงเรียนบ้านคล้า
  • โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
  • โรงเรียนบ้านท่าแดง
  • โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
  • โรงเรียนวัดวังน้ำ
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดท่าแดง
  • วัดบ้านคล้า
  • วัดบ้านซึม
  • วัดบ้านตาลพัฒนา
  • วัดมะค่าระเว
  • วัดวังม่วง
  • วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก
  • วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก
  • วัดหัวทำนบ
  • วัดใหม่โพธิสัตว์

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย