วัดปราสาท (อำเภอด่านขุนทด)

วัดในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วัดปราสาท สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2468 ตั้งอยู่บ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วัดปราสาท
Map
ที่ตั้งบ้านปราสาท ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท สังกัดมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระวอน ธมฺมนนฺโท
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดปราสาท เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2501 [1][2]

ลำดับเจ้าอาวาสที่ปรากฏชื่อชัดเจน แก้

ลำดับที่ เจ้าอาวาส[2] ปี
1 พระน้อย พ.ศ. 2468-2470
2 พระสี พ.ศ. 2471-2473
3 พระมา พ.ศ. 2474-2480
4 พระสุข พ.ศ. 2485-2487
5 เจ้าอธิการอ่อน สํวโร พ.ศ. 2498-2504
6 พระอ่าง ปญฺญาธโร พ.ศ. 2523-2524
7 เจ้าอธิการเชิดชัย ปญฺญาธโร พ.ศ. 2525-2538
8 พระวอน ธมฺมนนฺโท พ.ศ. 2539 ถึงปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ แก้

อาคารเสนาสนะภายในวัด ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน


อ้างอิง แก้

  1. "วัดปราสาท". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. 2.0 2.1 "วัดกองพระทราย". สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.