ตำบลค้างพลู

ตำบลในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ค้างพลู เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนไทย ประมาณ 13 กิโลเมตร

ตำบลค้างพลู
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Khang Phlu
ตำบลค้างพลูตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลค้างพลู
ตำบลค้างพลู
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลค้างพลูตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลค้างพลู
ตำบลค้างพลู
ตำบลค้างพลู (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลค้างพลูตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลค้างพลู
ตำบลค้างพลู
ตำบลค้างพลู (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°08′07″N 101°58′04″E / 15.135201°N 101.967750°E / 15.135201; 101.967750
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนไทย
พื้นที่
 • ทั้งหมด58.73 ตร.กม. (22.68 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด5,324 คน
 • ความหนาแน่น91 คน/ตร.กม. (230 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30220
รหัสภูมิศาสตร์300905
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนไทย
การปกครอง
 • นายกว่าที่ร้อยโท อนุลักษ์ พูนน้อย
รหัส อปท.06300909
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู ตำบลค้างพลูอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์0 4475 6890
โทรสาร0 4475 6890 ต่อ 19
เว็บไซต์kangplu.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ

แก้

การปกครอง

แก้

ตำบลค้างพลู แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 ค้างพลูเหนือ
 • หมู่ที่ 2 ชิน
 • หมู่ที่ 3 ค้างพลูใต้
 • หมู่ที่ 4 หนองราง
 • หมู่ที่ 5 หนองเขวา
 • หมู่ที่ 6 กระพี้
 • หมู่ที่ 7 หนองตาล
 • หมู่ที่ 8 หนองบัว
 • หมู่ที่ 9 โนนหินขาว
 • หมู่ที่ 10 ค้างพลูกลาง

สถานที่สำคัญ

แก้
การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านค้างพลู
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซิน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองราง
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
  • โรงเรียนบ้านค้างพลู
  • โรงเรียนกะพี้
  • โรงเรียนวัดหนองราง
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดค้างพลูเหนือ
  • วัดบ้านซิน
  • วัดค้างพลูใต้
  • วัดหนองราง
  • วัดหนองเขวา
  • วัดกะพี้
  • วัดหนองตาล
  • วัดโนนหินขาว
  • สำนักสงฆ์ค้างพลูกลาง

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย