ตำบลด่านจาก

ตำบลในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ด่านจาก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนไทย ประมาณ 5 กิโลเมตร

ตำบลด่านจาก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Dan Chak
ตำบลด่านจากตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลด่านจาก
ตำบลด่านจาก
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลด่านจากตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลด่านจาก
ตำบลด่านจาก
ตำบลด่านจาก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลด่านจากตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลด่านจาก
ตำบลด่านจาก
ตำบลด่านจาก (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°09′57″N 102°05′17″E / 15.165924°N 102.088121°E / 15.165924; 102.088121
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนไทย
พื้นที่
 • ทั้งหมด53.85 ตร.กม. (20.79 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด8,748 คน
 • ความหนาแน่น160 คน/ตร.กม. (420 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30220
รหัสภูมิศาสตร์300902
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนไทย
การปกครอง
 • นายกนายสุรศักดิ์ กังวานรัตนกุล
รหัส อปท.06300905
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก เลขที่ 42 หมู่ที่ 8 อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
โทรศัพท์0 4438 1390-1
เว็บไซต์www.danchak.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ

แก้

การปกครอง

แก้

ตำบลด่านจาก แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 หนองกระสัง
 • หมู่ที่ 2 โนนสูง
 • หมู่ที่ 3 ด่านจาก
 • หมู่ที่ 4 บุ
 • หมู่ที่ 5 ตะคร้อ
 • หมู่ที่ 6 โนนพุทรา
 • หมู่ที่ 7 หอกลอง
 • หมู่ที่ 8 ดอน
 • หมู่ที่ 9 หนองสะแก
 • หมู่ที่ 10 หนองกระสังเหนือ
 • หมู่ที่ 11 โคก
 • หมู่ที่ 12 โนนมะค่า
 • หมู่ที่ 13 ตะคร้อ 2

สถานที่สำคัญ

แก้
การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตะคร้อ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหอกลอง
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านตะคร้อ
  • โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
  • โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่านจาก
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะคร้อ
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดด่านจาก
  • วัดตะคร้อ
  • วัดโนนพุทรา
  • วัดหนองกระสัง
  • วัดหอกลอง
  • วัดหนองสะแก

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย