ตำบลไทยสามัคคี (อำเภอวังน้ำเขียว)

ตำบลในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ไทยสามัคคี เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ และ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว ประมาณ 15 กิโลเมตร

ตำบลไทยสามัคคี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Thai Samakkhi
ตำบลไทยสามัคคีตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลไทยสามัคคี
ตำบลไทยสามัคคี
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลไทยสามัคคีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลไทยสามัคคี
ตำบลไทยสามัคคี
ตำบลไทยสามัคคี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลไทยสามัคคีตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลไทยสามัคคี
ตำบลไทยสามัคคี
ตำบลไทยสามัคคี (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°21′31″N 101°55′19″E / 14.358610°N 101.921965°E / 14.358610; 101.921965
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอวังน้ำเขียว
ประชากร
 (2564)[1][2]
 • ทั้งหมด7,313 คน
รหัสไปรษณีย์ 30370
รหัสภูมิศาสตร์302505
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

การปกครอง แก้

หมู่บ้าน แก้

 • หมู่ที่ 1 ไทยสามัคคี
 • หมู่ที่ 2 สุขสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 3 ปฏิรูปที่ดิน
 • หมู่ที่ 4 บุไทร
 • หมู่ที่ 5 บุไผ่
 • หมู่ที่ 6 ห้วยใหญ่ใต้
 • หมู่ที่ 7 ไผ่งาม
 • หมู่ที่ 8 พุทธชาติ
 • หมู่ที่ 9 คลองไทร
 • หมู่ที่ 10 คลองย่าโม
 • หมู่ที่ 11 ไทยพัฒนา

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

พื้นที่ของตำบลไทยสามัคคี อยู่ในความรับผิดชอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) หลังคาเรือน* ประชากร*
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (เฉพาะเขตตำบลไทยสามัคคี) - 166 166
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี 24.208 3,757 7,147
รวม - 3,923 7,313
 • สถิติจำนวนประชากรและบ้านของตำบลไทยสามัคคี ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564[1][2]

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบุไผ่
 • โรงเรียนประถมศึกษา
  • โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
  • โรงเรียนบ้านบุไผ่
 • โรงเรียนเอกชน
  • โรงเรียนสายมิตรวังน้ำเขียว 5
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดบ้านไทยสามัคคี
  • วัดบ้านบุไผ่
  • วัดกลางวังน้ำเขียว (72)
  • สำนักสงฆ์บ้านคลองไทร
  • สำนักสงฆ์บ้านบุไทร
  • สำนักสงฆ์บ้านห้วยใหญ่ใต้
  • สำนักสงฆ์บ้านสุขสมบูรณ์
  • สำนักสงฆ์เวฬุวัน
  • สำนักสงฆ์คลองกระทิง
  • สำนักสงฆ์สติมา
  • สำนักสงฆ์โพธิ์ทอง
  • สำนักสงฆ์บุญมีชัย

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. 2.0 2.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] ข้อมูลประชากร เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ (เฉพาะเขตตำบลไทยสามัคคี) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย