วัดท่าเยี่ยม ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีฐานะเป็นวัดราษฎร์ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มติดริมแม่น้ำป่าสัก[1]

วัดท่าเยี่ยม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดท่าเยี่ยม (Wat tha yiam)
ที่ตั้งบ.ท่าเยี่ยม ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว
เจ้าอาวาสพระวีรพล มหาสกฺโก
จุดสนใจสักการะพระพุทธรูปในวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

อาณาเขต แก้

 • ทิศเหนือ จดที่ของชาวบ้าน
 • ทิศใต้ จดที่ของชาวบ้าน
 • ทิศตะวันออก จดที่ของชาวบ้าน
 • ทิศตะวันตก จดแม่น้ำป่าสัก
 • มีเนื้อที่วัด 13 ไร่ 3 งาน

ประวัติ แก้

วัดท่าเยี่ยม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2403 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2530 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร[2]

อาคารเสนาสนะ แก้

 • 1. อุโบสถ สร้างเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2520 กว้าง - เมตร ยาว - เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2530 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร
 • 2.ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
 • 3.หอสวดมนต์เป็นอาคารไม้
 • 4.กุฏิสงฆ์ 1 หลัง เป็นอาคารไม้
 • 5.วิหาร 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 6.ศลาอเนกประสงค์ 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.2546 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • 7.ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้
 • นอกจากนี้ยังมี หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง[3]

ศาสนวัตถุ แก้

 • 1. พระประธานในอุโบสถหลังใหม่ พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดพระเพลากว้าง - นิ้ว สูง - นิ้ว

การบริหารและการปกครอง แก้

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

ลำดับการปกครองวัดท่าเยี่ยม ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระครูอุดม ฐานธมฺโม เจ้าอาวาส พ.ศ.- พ.ศ.-
2 พระสำรวย - พ.ศ.- พ.ศ.-
3 พระอธิการทองพูน เจ้าอาวาส พ.ศ.- พ.ศ.-
4 พระอธิการหนู เจ้าอาวาส พ.ศ.- พ.ศ.-
5 พระอธิการประจวบ เจ้าอาวาส พ.ศ.- พ.ศ.-
6 พระสมศักดิ์ อิสิญาโณ - พ.ศ.- พ.ศ.-
7  พระวีรพล มหาสกฺโก รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ.- - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:264.
 2. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:264.
 3. หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2552:264.
 • ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 4 หน้า 264-265