ตำบลละลมใหม่พัฒนา

ตำบลในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ละลมใหม่พัฒนา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา ตั้งห่างจากอำเภอโชคชัยประมาณ 22 กิโลเมตร

ตำบลละลมใหม่พัฒนา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Lalom Mai Phatthana
ตำบลละลมใหม่พัฒนาตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลละลมใหม่พัฒนาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ตำบลละลมใหม่พัฒนา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลละลมใหม่พัฒนาตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ตำบลละลมใหม่พัฒนา
ตำบลละลมใหม่พัฒนา (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°49′52″N 102°13′14″E / 14.831053°N 102.220531°E / 14.831053; 102.220531
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโชคชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด52.1 ตร.กม. (20.1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด6,648 คน
 • ความหนาแน่น130 คน/ตร.กม. (330 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30190
รหัสภูมิศาสตร์300709
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโชคชัย
การปกครอง
 • นายกนายนำ ปลอดกระโทก
รหัส อปท.06300712
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เลขที่ 103 หมู่ที่ 3 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์0 4475 6155-6
โทรสาร0 4475 6155
เว็บไซต์www.lalommaipatthana.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ แก้

การปกครอง แก้

ตำบลละลมใหม่พัฒนา แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 ละลม
 • หมู่ที่ 2 ละลม
 • หมู่ที่ 3 ละลมง
 • หมู่ที่ 4 ละลม
 • หมู่ที่ 5 สระตะหมก
 • หมู่ที่ 6 กุดจอกน้อย
 • หมู่ที่ 7 กุดจอกใหญ่
 • หมู่ที่ 8 คลองกระชาย
 • หมู่ที่ 9 คลองยาง
 • หมู่ที่ 10 หนองชุมแสง
 • หมู่ที่ 11 หนองผักหวาน
 • หมู่ที่ 12 โคกพลวง

สถานที่สำคัญ แก้

การศึกษา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย
  • โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่
  • โรงเรียนบ้านละลม
การสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ละลม
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์ 3 แห่ง
  • วัดกุดจอกน้อย
  • วัดกุดจอกใหญ่
  • วัดละลม
 • โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย