ตำบลมะเกลือเก่า

ตำบลในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

มะเกลือเก่า เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสูงเนิน ประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ทำกที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เลขที่ 434 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 3017 เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ตำบลมะเกลือเก่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Makluea Kao
ตำบลมะเกลือเก่าตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลมะเกลือเก่า
ตำบลมะเกลือเก่า
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลมะเกลือเก่าตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลมะเกลือเก่า
ตำบลมะเกลือเก่า
ตำบลมะเกลือเก่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลมะเกลือเก่าตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลมะเกลือเก่า
ตำบลมะเกลือเก่า
ตำบลมะเกลือเก่า (ประเทศไทย)
พิกัด: 14°52′37″N 101°48′02″E / 14.877046°N 101.800468°E / 14.877046; 101.800468
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอสูงเนิน
พื้นที่
 • ทั้งหมด180.70 ตร.กม. (69.77 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด13,063 คน
 • ความหนาแน่น72 คน/ตร.กม. (190 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30170
รหัสภูมิศาสตร์301807
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอสูงเนิน
การปกครอง
 • นายกนายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ
รหัส อปท.06301808
ที่อยู่ที่ทำการที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เลขที่ 434 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170
โทรศัพท์0-4436-9928
โทรสาร0-4436-9928
เว็บไซต์www.makluakao.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ

แก้

การปกครอง

แก้

ตำบลมะเกลือเก่า แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 มะเกลือเก่า
 • หมู่ที่ 2 มะเกลือเก่า
 • หมู่ที่ 3 โคกสูง
 • หมู่ที่ 4 หนองไม้ตาย
 • หมู่ที่ 5 หนองม่วง
 • หมู่ที่ 6 วังรางใหญ่
 • หมู่ที่ 7 บุตาสง
 • หมู่ที่ 8 หนองเบน (ปลายราง)
 • หมู่ที่ 9 วังรางน้อย
 • หมู่ที่ 10 ห้วยไผ่
 • หมู่ที่ 11 หนองเลาใหญ่
 • หมู่ที่ 12 หนองหลักพันสโมสร
 • หมู่ที่ 13 หัวเขาพัฒนา
 • หมู่ที่ 14 หนองซาด
 • หมู่ที่ 15 คำไฮ
 • หมู่ที่ 16 โนนสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 17 โสกจานพัฒนา
 • หมู่ที่ 18 มะเกลือเก่าพัฒนา
 • หมู่ที่ 19 มะเกลือเก่าสามัคคี
 • หมู่ที่ 20 วังรางใหญ่พัฒนา

สถานที่สำคัญ

แก้
การศึกษา
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มะเกลือเก่า
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองไม้ตาย
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองม่วง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังรางใหญ่
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองเบน (ปลายราง)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วังรางน้อย
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองเลา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านบุตาสง
  • โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า (ศาสนการบริรักษ์บำรุง)
  • โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง
  • โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
  • โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่
  • โรงเรียนบ้านหนองเบน
  • โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  • โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย
  • โรงเรียนบ้านหนองเลา
  • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนวังรางพิทยาคม
การศาสนา
 • วัด/สำนักสงฆ์
  • วัดเขาซาด
  • วัดโคกสูง
  • วัดมะเกลือเก่า
  • วัดวังรางน้อย
  • วัดวังรางใหญ่
  • วัดสว่างบูรพาราม
  • วัดหนองเป็น
  • วัดหนองม่วง
  • วัดหนองไม้ตาย
  • วัดห้วยไผ่

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย