ตำบลมะค่า (อำเภอโนนสูง)

ตำบลในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

มะค่า เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลมะค่า และ องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสูงประมาณ 35 กิโลเมตร

ตำบลมะค่า
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Makha
ตำบลมะค่าตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลมะค่าตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลมะค่าตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°16′53″N 102°17′57″E / 15.281294°N 102.299267°E / 15.281294; 102.299267
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง
พื้นที่
 • ทั้งหมด83.972 ตร.กม. (32.422 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1][2]
 • ทั้งหมด10,042 คน
 • ความหนาแน่น120 คน/ตร.กม. (310 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30160
รหัสภูมิศาสตร์301008
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ

แก้

การปกครอง

แก้

หมู่บ้าน

แก้
 • หมู่ที่ 1 มะค่า (เขต ทต.)
 • หมู่ที่ 2 โนนดินทราย (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 3 ห้วยใหญ่ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 4 หนองม้า (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 5 ดอนม่วง (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 6 ถั่วแปบ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 7 พลจลก (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 8 พลจลก (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 9 หนองแจง (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 10 งิ้ว (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 11 หนองตะไก้ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 12 เดิ่นเห็ดหิน (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 13 มะเกลือ (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 14 หัวบึง (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 15 หนองม้าใหม่ (เขต อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

พื้นที่ของตำบลมะค่า อยู่ในความรับผิดชอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) หลังคาเรือน* ประชากร*
เทศบาลตำบลมะค่า 4.852 595 1,918
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า 79.12 2,347 8,124
รวม 83.972 2,942 10,042
 • สถิติจำนวนประชากรและบ้านของตำบลมะค่า ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564[1][2]

สถานที่สำคัญ

แก้
การศึกษา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
  • โรงเรียนบ้านพลจลก
  • โรงเรียนบ้านมะค่า (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)
  • โรงเรียนบ้านหนองแจง
  • โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ (ประชาพัฒนา)
  • โรงเรียนบ้านหนองม้า
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนมะค่าวิทยา
การศาสนา
 • วัด/สำนัดสงฆ์
  • วัดดอนม่วง
  • วัดเดิ่นเห็ดหิน
  • วัดถั่วแปบ
  • วัดพลจลก
  • วัดสระวารี
  • วัดมะเกลือ
  • วัดมะค่า
  • วัดหนองม้า
  • วัดใหม่สามัคคีธรรม
  • วัดใหม่หนองม้า
อื่นๆ
 • สถานีตำรวจภูธรพลสงคราม
 • สถานีรถไฟบ้านมะค่า

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. 2.0 2.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] ข้อมูลประชากร เทศบาลตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย