ตำบลธารปราสาท

ตำบลในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

ธารปราสาท เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบอยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลตลาดแค และ องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอโนนสูงประมาณ 20 กิโลเมตร

ตำบลธารปราสาท
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Than Prasa
ตำบลธารปราสาทตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ตำบลธารปราสาท
ตำบลธารปราสาท
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลธารปราสาทตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลธารปราสาท
ตำบลธารปราสาท
ตำบลธารปราสาท (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลธารปราสาทตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลธารปราสาท
ตำบลธารปราสาท
ตำบลธารปราสาท (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°15′18″N 102°24′49″E / 15.255078°N 102.413682°E / 15.255078; 102.413682
ประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอโนนสูง
พื้นที่
 • ทั้งหมด49.49 ตร.กม. (19.11 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1][2]
 • ทั้งหมด10,111 คน
 • ความหนาแน่น200 คน/ตร.กม. (530 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30420
รหัสภูมิศาสตร์301006
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตติดต่อ

แก้

การปกครอง

แก้

หมู่บ้าน

แก้
 • หมู่ที่ 1 สำโรง (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 2 ตลาดแค (เขต ทต.)
 • หมู่ที่ 3 วังม่วง (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 4 ตะขบ (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 5 ใหม่เกษม (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 6 หญ้าคาใต้ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 7 ปราสาทใต้ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 8 ปราสาทเหนือ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 9 หญ้าคาเหนือ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 10 หนองแหน (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 11 สระแทด (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 12 สามแยกตลาดแค (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 13 ใหม่เกษมเหนือ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 14 หัวทำนบ (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 15 ตลาดแคตะวันออก (เขต ทต. และ อบต.)
 • หมู่ที่ 16 งิ้วตะแบก (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 17 ธารปราสาท (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 18 ดอนยาง (เขต อบต.)
 • หมู่ที่ 19 หนองแหนพัฒนา (เขต อบต.)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

พื้นที่ของตำบลธารปราสาท อยู่ในความรับผิดชอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน คือ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ (ตร.กม.) หลังคาเรือน* ประชากร*
เทศบาลตำบลตลาดแค 6.89 1,326 3,305
องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท 42.6 2,097 6,806
รวม 49.49 3,423 10,111
 • สถิติจำนวนประชากรและบ้านของตำบลธารปราสาท ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564[1][2]

สถานที่สำคัญ

แก้
การศึกษา
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนเทศบาลตลาดแค (สังกัด ทต.ตลาดแค)
  • โรงเรียนบ้านธารปราสาท
  • โรงเรียนบ้านวังม่วง
  • โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
  • โรงเรียนอนุบาลตลาดแค
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา
  • โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
การศาสนา
 • วัด/สำนัดสงฆ์
  • วัดดอนหวาย
  • วัดตลาดแค
  • วัดท่ากระสัง
  • วัดปราสาท
  • วัดหญ้าคาใต้
  • วัดหญ้าคาเหนือ
  • วัดใหม่เกษม

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 2. 2.0 2.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] ข้อมูลประชากร เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย